Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Viestinnän opiskelijat verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.11.4 Käytetty tietotekniikka

Kurssilla käytetyn tietotekniikan laitevaatimukset haluttiin pitää sellaisena, että kurssi voitaisiin suorittaa henkilökohtaisilla tietokoneilla ja tavanomaisilla tietoliikenneyhteyksillä. Tästä syystä päädyttiin Internet-pohjaiseen kurssimateriaaliin, sähköpostiin, postituslistaan ja keskusteluryhmään. Tekniikka muodostui silti esteeksi kotoa tai työpaikoilta suoritetuille opinnoille. Jos mukana ei olisi ollut opistoja, joiden verkoista käsin voitiin opiskella, olisi opiskelijoiden lukumäärä saattanut jäädä hyvin pieneksi, oletettavasti alle viiden.

Sähköposti ja postituslista

Opettajan, tutoreiden ja oppilaiden yhteydenpidosta suurin osa tapahtui sähköpostin välityksellä. Sillä vaihdettiin sanomia yleisistä opiskeluun liittyvistä asioista. Merkittävimmän osan tästä sanomaliikenteestä muodostivat oppimistehtävien palautus opettajalle ja vastaavasti opettajan palaute oppilaille. Näin tämä aiemmin paljon aikaa vaatinut toiminto saatiin hoidetuksi hyvin nopeasti. Kirjeitse tehtävän palautuksen ja palautteen saannin välinen aika saattoi olla jopa viikkoja, nyt viive oli yleensä joitakin päiviä, parhaimmillaan vain muutamia tunteja.

Opettajalla, tutoreilla ja opiskelijoilla oli myös käytettävissään postituslista, jolla yhdellä lähettämisellä saatiin sähköiset kirjeet kaikille postituslistan jäsenille. Tämä helpotti erityisesti opettajan ja tutoreiden tiedotteiden lähettämistä, mutta oli myös opiskelijoiden käytettävissä.

Keskusteluryhmä

Viestinnän kurssin käyttöön perustettiin suljettu keskusteluryhmä juuri ennen opiskelun alkamista. Viestinnän kurssilla päätettiin kokeilla opettajan henkilökohtaista MS FrontPage Internet-palvelinta. Tämä ohjelmisto oli tullut pari kuukautta ennen kurssin alkua esitestauskäyttöön ja se oli todettu teknisesti täysin toimivaksi, vaikka kokemusta siitä olikin vielä varsin vähän. Palvelinkoneeksi valittiin viestinnän opettaja Mikko Koistisen tietokone, joka sovittiin pidettäväksi käynnissä ja palvelinkäytössä 24 tuntia vuorokaudessa.

Kurssin oppimateriaali oli hypertekstinä Internet-verkossa. Se sisälsi keskeiset kohdat viestinnän perusteista, linkkejä muihin materiaaleihin verkossa, kirjallisuusviitteitä ja kurssiin kuuluvia opiskelutehtäviä. Tehtävien ratkaisut opiskelijat toimittivat sähköpostilla opettajalle, jolta he saivat niihin palautetta.

Perustettu keskusteluryhmä oli toiminnaltaan ja ulkonäöltään vastaava kuin uutis- tai keskusteluryhmät Internetin avoimella alueella. Opettajan henkilökohtaiseen tietokoneeseen se pystyttiin perustamaan nopeasti ja sen päivitykset sekä mahdolliset muutokset voitiin tehdä joustavasti. Perustaminen ja ylläpito tapahtui kokonaisuudessaan korkeatasoisilla välineillä, joita opettaja osasi itse käyttää. Tässä kokeilussa haluttiin saada kokemuksia sähköpostin lisäksi myös keskusteluryhmästä.

Keskusteluryhmän etuna sähköpostiin ja postituslistoihin nähden oli se, että siinä kaikki aikaisemmat keskustelut säilyivät osanottajien nähtävillä. Osanottaja pystyi aloittamaan keskustelun uudesta aiheesta tai saattoi ottaa kantaa aikaisempaan keskusteluun. Koska keskusteluryhmä perustui sähköpostiin, oli sen rytmi hitaampaa kuin tekstikeskustelun (chat), mutta kuitenkin mielipiteisiin saattoi saada vastauksen jopa muutamassa minuutissa.

Koska kyseessä oli uusi kokeilu myös koulutuksen järjestäjille, jouduttiin aluksi ratkaisemaan joitakin teknisiä pulmia. Toisaalta arvio opiskelijoiden ja tutoreiden valmiudesta keskusteluryhmän käyttöön oli jälkeenpäin arvioiden liian optimistinen.

Teknisinä pulmina koettiin yllättäen opistojen tietoturvaan liittyvät palomuurit, joilla tarkoitetaan sisäisten tietoverkkojen suojaamista asiattomilta ulkoisilta käyttäjiltä. Havaittiin, että palomuurit eivät aina sallineet myöskään uutisryhmien tyylistä keskusteluryhmäliikennettä verkossa.

Keskusteluryhmän materiaali oli kokonaisuudessaan käytettävissä tutkimuksen materiaalina. Koska se sisälsi opiskelijoiden ja opettajan välisiä sanomia, siitä oli löydettävissä vastaavia mielipiteitä kuin kyselytuloksista. Näiden mielipiteiden etuna oli se, että ne olivat syntyneet osanottajien omasta aloitteesta ja kuvastivat siten tilannetta opiskelun kuluessa.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava