Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku I
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

1.4.2 Oppimisympäristöjen pedagogisen arvioinnin tutkimusongelmat

ETÄKAMU-hankkeen pedagogisissa tutkimusongelmissa oppimisympäristöjä ja oppimisprosessia tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta: oppijan, opettajan ja tutkijan näkökulmista (»KUVIO 3.). Oppimisympäristössä mahdollisesti mukana olevat muut toimijat, kuten tutorit ja asiantuntijat sijoitetaan tässä opettajien kanssa samaan kategoriaan, koska heidän roolinsa on tukea ja ohjata oppijoita oppimisprosessin aikana. Tutkija kerää aineistoa oppijoilta ja opettajilta ja näiden eri näkökulmista kerättyjen aineistojen pohjalta tekee omat johtopäätöksensä oppimisympäristön toimivuudesta oppijan ja opettajan kannalta.


KUVIO 3. Kolme näkökulmaa oppimisympäristön pedagogiseen arviointiin

Oppimisympäristöjen pedagogiseen arviointiin liittyvät tutkimusongelmat perustuvat mielekkään oppimisen ominaisuuksiin ( Jonassen 1995 ).

Pedagogiset tutkimusongelmat ovat seuraavat:

Edellä esitettyjen pedagogisten tutkimusongelmien pohjalta tutkimustyöryhmä 3 on laatinut arviointirungon oppimisympäristöjen pedagogista arviointia varten. Se on tarkoitettu oppimisympäristöjen tarkasteluun oppijakeskeisestä näkökulmasta huomioon ottaen sekä oppijan että opettajan näkökulmat. Arviointirunko esitetään liitteessä (»Liite 1.).


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava