Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Viestinnän opiskelijat verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

2.11.2 Tausta ja tavoitteet

Viestinnän alueella suunniteltiin kolmen pilottiprojektin toteuttamista vuosina 1996-1997. Näistä yksi oli Helsingin yliopistossa syksyllä 1996 käynnistetty viestinnän A-oppimäärään liittyvä johdantokurssi. Kurssia ovat pilottiprojektin päättymisen jälkeen Helsingin yliopistossa kehittäneet edelleen Anssi Lindberg , Harri Kuusela sekä sisällön osalta Markku Juusola . Kurssi löytyy osoitteesta:<URL: http://www.avoin.helsinki.fi/kurssit/viestinta/index.asp> , mutta sivulle pääsy vaatii salasanan. (»KUVIO 33.)


KUVIO 33. Johdatus viestintään -kurssin etusivu

Tampereen yliopistossa käynnistettiin AV-kulttuurin teknologiset murrokset -nimisen opintokokonaisuuden kehittäminen. Projekti käynnistettiin viestinnän pilotin puitteissa ja sitä kehitetään Tampereen yliopistossa edelleen. Kehittämisestä vastaa Pertti Näränen (pertti.naranen@uta.fi).

Oriveden opistossa viestinnän pilotin aikana suunniteltiin puhutun ja kirjoitetun viestinnän materiaalien rakentamista verkkoon. Enni ja Santtu Lakkala (ennilak@sgic.fi) ovat vastanneet kurssin toteutuksesta ja aineisto löytyy osoitteesta:<URL: http://www.uiah.fi/virtuaaliakatemia/puheviesti/frame.htm >(»KUVIO 34.)


KUVIO 34. Julkinen puhuminen -kurssin etusivu

Tässä artikkelissa keskitytään käsittelemään Helsingin yliopiston Johdatus viestintään -kurssin arviointia.

Viestinnän opiskelu verkossa

Opiskelumateriaali koostui kahdeksasta verkkoon toimitetusta luvusta hypertekstiä linkitettyinä opintoja tukeviin materiaaleihin. Kunkin luvun yhteydessä oli tehtävä, johon opiskelijat vastasivat sähköpostin välityksellä. Tehtäviin vastaaminen edellytti verkkomateriaalin opiskelua, oheiskirjallisuuteen tutustumista sekä verkkoresurssien hyödyntämistä. Sivujen yhteydessä toimi myös keskusteluryhmä. Kurssin suorittamiseksi opiskelijat tekivät tehtävät ja osallistuivat verkossa tapahtuvaan keskusteluun.

Kurssi pyrittiin valmistelemaan siten, että sen materiaali olisi helposti käytettävissä lähes kaiken tasoisilla laitteilla. Verkkomateriaali ja oheiskirjallisuus valittiin niin, että ne tukivat toisiaan. Uusia välineitä käytettiin lähinnä painetun tekstin täydentäjinä ja yhteydenpitovälineinä.

Opiskelijat olivat kansanopistoissa opiskelevia henkilöitä, joiden koulutuksellinen ja ammatillinen tausta sekä ikä vaihtelivat huomattavasti. He opiskelivat viestintää joko yleisestä mielenkiinnosta oppiainetta kohtaan tai suorittaakseen yliopistollisia opintoviikkoja. Kansanopistoissa opiskellessaan heillä oli mahdollisuus käyttää oppilaitoksensa tietokoneita ja tietoverkkopalveluja. Viestinnän kurssilla opiskelevat tulivat seuraavista oppilaitoksista: Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, Helsingin Evankelinen Opisto, Paasikivi-opisto ja Otavan opisto.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava