Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Viestinnän opiskelijat verkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.11.1 Johdanto

Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa viestinnän opiskelijoilla oli syksyllä 1996 mahdollisuus opiskella viestinnän perusteita uuden tietotekniikan avulla. Uusi tekniikka tarkoitti tässä tapauksessa Internet-sivuja, sähköpostia ja keskusteluryhmää. Internet-avusteisen opiskelun suoritti loppuun kolmesta eri puolilta maata sijaitsevasta opistosta runsaat 20 opiskelijaa. Kiinnostuneita olisi ollut enemmänkin, mutta yhteistyöopistoilla ei ollut riittävästi verkkoyhteyksiä ja tarvittavia laitteita.

ETÄKAMUssa Pentti Vertanen oli viestinnän alueen vastaava tutkija. Syksyllä 1996 hän osallistui viestinnän A-oppimäärään liittyvän johdantokurssin kehittämiseen Internet-verkkoa hyväksikäyttäväksi monimuoto-ohjelmaksi. Kurssin käynnistyttyä hän seurasi sekä arvioi opiskelijoiden ja opettajien työskentelyä syyslukukauden ajan.

Tämä tutkimus on suoritettu ennen ETÄKAMUssa kehitettyjä arviointirunkoja. Se eroaakin näiltä osin muiden pilottiprojektien arviointitutkimuksista. Pentti Vertanen siirtyi helmikuussa 1998 ETÄKAMUsta muihin tehtäviin. Tästä johtuen hänen loppuraporttinsa artikkelin muotoon on muokannut Auli Posti Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksesta. Lisäksi artikkelissa on hyödynnetty myös pöytäkirjoja sekä pilotissa mukana olleiden henkilöiden haastatteluja.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava