Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Tietoverkkoasiantuntijakoulutusta etäopetuksena - johdatus verkotettuun multimediaan
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

Lähteet

Arstila-Paasilinna, A . 1998. Opetusviestintä ja viestintävirittyneisyys nuoren aikuisen oppimisympäristössä. Helsingin yliopisto. Viestinnän laitos. Väitöskirja.

Hietala, P. , Majaranta, P ., Niemirepo, T ., Ovaska, S. & Salonen, J . 1997 . WWW-pohjainen ryhmäkommentointi yliopisto-opetuksen osana . Tampereen yliopisto. Tietojenkäsittelyopin laitoksen julkaisusarja B. Raportti B-1997-9.

Isokangas, J. 1997 . Etäopetus multimediaverkoissa. Tampereen teknillinen korkeakoulu. Tietotekniikan osasto. Diplomityö.

Murtaza, S. & Tong, V.-L. 1996. Welcome to QuizMaker - Mail Version 2.1 [online] . [Viitattu 9.11.1998 ]. Saatavilla WWW-muodossa: <URL: http://www.ndsu.nodak.edu/instruct/tong/idx.html>.

 


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava