Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Tietoverkkoasiantuntijakoulutusta etäopetuksena - johdatus verkotettuun multimediaan
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.9.1 Johdanto

Työssäkäyvät atk-alan ammattilaiset ovat vaativa kohderyhmä aikuiskoulutusta järjestäville oppilaitoksille. Koulutussuunnittelussa on paljon ongelmakohtia, opiskelijoiden lähtötason arvioinnista lähtien. Myös aikuisopiskelijoiden ajoittaiset työkiireet aiheuttavat ongelmia koulutuksen toteuttamisessa ja siksi perinteisen lähiopetuksen rinnalla pitäisi tarjota myös muita opiskelumuotoja.

Yhden opettajan ohjaamat useammassa luokkahuoneessa samanaikaisesti opiskelevat oppilasryhmät ja opiskelijoiden ammattimainen osanotto harrastustoimintaan ovat uusia haasteita perinteiselle koulutyölle. Tämä asettaa uudenlaisia vaatimuksia opettajan roolille ja yleensäkin opetukselle. Opettajasta tuleekin lähinnä oppimisen ohjaaja, joka tukee oppilaiden oppimistavoitteiden saavuttamista.

Tietoverkkoasiantuntijakoulutusta etäopetuksena -pilottiprojekti on yksi ETÄKAMUn yrityskoulutuspiloteista. Tässä artikkelissa kuvataan pilottiprojektissa suunniteltua opiskelijoiden tietoverkkotietämystä mittaavaa tasotestilomaketta ja kahta erilaisille käyttäjäryhmille toteutettua Johdatus verkotettuun multimediaan -oppimisympäristöä. Artikkeli käsittelee myös sekä tasotestilomakkeen koetäytön että oppimisympäristöjen koekäytön ja opetuskokeilun tuloksia.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava