Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Projektitoiminnan opiskelu tietoverkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

Lähteet

Casner-Lotto, J. & associates. 1988. Successful training strategies. San Francisco: Jossey-Bass Inc.

Jonassen, D. H. 1995. Supporting Communities of Learners with Technology: A Vision for Integrating Technology with Learning in Schools. Educational Technology 35, 60-63.

Honold, L. 1991. The power of learning at Johnsonville Foods. Training: human resources development 28, 55-58.

Kauppi, A. 1994. Oppilaitoksista verkostoihin - aikuisopiskelijan laajentuva toimintaympäristö. Aikuiskasvatus. Aikuiskasvatustieteellinen aikakauslehti 4, 250-256.

Manninen, J. & Pesonen, S. 1997. Uudet oppimisympäristöt. Aikuiskasvatus. Aikuiskasvatustieteellinen aikakauslehti 4, 267-274.

Mäkelä, P. & Stenlund, H. 1995. Projektijohtaminen. Toiminnanohjaus verkostotaloudessa. Helsinki: Hakapaino Oy.

Nieminen, K. 1991. Oulun yliopiston Kainuun yrittäjäkurssien toiminnan kehittäminen ja vaikuttavuus. Oulun yliopisto. Pohjois-Suomen tutkimuslaitoksen tiedonantoja 77.

Reiss, C. J. 1991. Training technicians into trainers. Training: The human side of business 28, 47-50.

Rogers, A. 1989. Teaching adults. Bury St. Edmunds: St. Edmundsbury Press Ltd.

Rosow, J. M. & Zager, R. 1988. Training - the competitive edge. San Francisco: Jossey-Bass Inc.

Ruohotie, P. 1996 . Oppimalla osaamiseen ja menestykseen. Helsinki: Oy Edita Ab.

Sarala, U. 1988. Kohti oppivaa organisaatiota. Aikuiskoulutus organisaatiossa. Helsinki: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Sarala, U. 1996. Oppiva organisaatio - oppimisen, laadun ja tuottavuuden yhdistäminen. Helsinki: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Varila, J. 1995. Aikuisdidaktiikan tuulet - jotain uutta, jotain vanhaa. Teoksessa A. Vaahtokari & A. Vähäpassi (toim.), Tutki - vertaile - arvioi: näkökulmia opetuksen suunnitteluun ja tutkimukseen. Helsinki: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 128-145.

Wedemeyer, C. A. 1981. Learning at the Back Door: Reflections on Non-Traditional Learning in the Lifespan. University of Winconsin Press.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava