Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Projektitoiminnan opiskelu tietoverkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.8.2 Pilottiprojektin tausta ja tavoitteet

Projektin tavoitteena oli kehittää pk-yritysten tarpeisiin soveltuva WWW-pohjainen opintokokonaisuus, jonka avulla kuka tahansa voi työnsä ohessa parantaa valmiuksiaan osallistua, johtaa ja toteuttaa projekteja. Tavoitteena oli myös parantaa koulutukseen osallistuvien valmiuksia toimia verkottuvassa toimintaympäristössä, jossa yritykset organisoivat toimintaansa yhä enemmän projektiluonteiseksi. Koulutus oli suunnattu yrityksille, joiden toiminta perustuu projekteihin tai projektimaiseen toimintatapaan ja jotka haluavat kehittää verkossa tapahtuvaa työskentelyä ja opiskelua.

Projektissa kehitettiin ja rakennettiin tietoverkkoon projektityöskentelyyn valmentava opintokokonaisuus. Opintokokonaisuuteen sisällytettiin myös opintojaksoja, joiden avulla opiskelijat voivat valmentautua valmisteilla olevan projektipäälliköiden sertifikaatin suorittamiseen. Koulutuksen keskeiset sisältöalueet käsittelivät verkostotaloutta, projektin suunnittelua ja perustamista, projektiohjausta, prosesseja ja työvälineitä sekä projektin tulosten tehokasta hyödyntämistä. Koulutus toteutettiin pääosin Internetin kautta siten, että verkkoon tuotettuun materiaaliin liitettiin verkossa toteutettavat oppimistehtävät sekä projektit.

Yhteistyöllä tuloksiin

Projektin toteutuksessa ovat olleet mukana:

Promanet Oy
Toimitusjohtaja FM Heikki Stenlund vastasi koulutuksen sisällön asiantuntemuksesta yhteistyössä Proha Oy:n toimitusjohtaja FM Pekka Mäkelän kanssa.
 
Riikka Stenlund toimitti projektitoiminnan aineiston verkkoon ja vastasi tältä osin aineiston ulkoasun suunnittelusta, toteutuksesta sekä päivittämisestä.
Xenex Oy
Johtoryhmäyrityksenä ja yhteistyökumppanina on projektissa mukana ollut Xenex Oy.
Projektitoimintayhdistys ry
Projektipäällikön sertifikaattia voi Suomessa hakea Projektitoimintayhdistys ry:ltä. Yhdistys on ollut projektissa sisällön asiantuntijana sertifiointiin liittyvissä asioissa.

Toimitusjohtaja Anneli Lukkarinen Data Tinneli Oy:stä suunnitteli ja toteutti oppimisympäristön verkkoon muilta kuin aineiston osalta. Hän myös ylläpiti keskustelufoorumeita sekä vastasi oppimisympäristön päivityksistä.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava