Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Projektitoiminnan opiskelu tietoverkossa
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.8.1 Johdanto

Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksessa käynnistettiin kesäkuussa 1997 Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tavoite 4-ohjelmaan kuuluva koulutus- ja kehittämishanke "Projektitoiminnan opiskelu tietoverkossa". Projektin suunnittelusta sekä toteutuksesta vastasi suunnittelija Marita Parkkonen .

Projektitoiminnan opiskelu tietoverkossa oli yksi ETÄKAMUn yrityskoulutuspilottiprojekteista. Artikkelissa kuvataan projektin toteuttamisen ja arvioinnin teoreettisia lähtökohtia sekä esitellään verkkoon rakennetun oppimisympäristön arvioinnin tuloksia. Arvioinnissa sovelletaan ETÄKAMUssa luotua pedagogista arviointirunkoa, joka esitellään tämän teoksen luvun I ( Ruokamo & Pohjolainen ) liitteessä 1.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava