Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Henkilöstökoulutus globaalissa yrityksessä
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.7.4 Oppimisympäristön osatekijät

Osapuolet ja roolit

Henkilöstökoulutus globaalissa yrityksessä - pilottiprojektissa oli tärkeää selvittää mitä osapuolia ja mitä rooleja tarvitaan oppimisympäristön suunnitteluun ja toteutukseen yrityksessä järjestettävässä täydennyskoulutuksessa. Opetusteknologiakeskuksen ja Nokia Mobile Phonesin edustajat kartoittivat tässä ympäristössä olevien erilaisten roolien määrää ja kuvausta projektin alkuvaiheessa. Samalla määriteltiin, mitä informaatiota kukin roolihenkilö tarvitsee toimiakseen tehokkaasti ja mitä informaatiota kukin henkilö tuottaa muiden käyttöön.

ETÄKAMUn pilottiprojektissa löydettyjen erillisten roolien määrä oli 24. Näistä tärkeimmät olivat:

Pilottiprojektin kursseissa nämä kriittiset roolit on huomioitu ottamalla ne mallin suunnitteluun. Lisäksi näiden ryhmien edustajille on järjestetty koulutusta ja tehty opaskirjoja helpottamaan ympäristössä työskentelemistä.

Oppimisteknologiat

Tehokas oppimisympäristö hyödyntää useita teknologioita kombinaationa, koska yhteen ratkaisuun tukeutuva oppimisympäristö ei ole yleensä riittävän tehokas. Jokaisella oppimisteknologialla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Tällöin kutakin oppimisteknologiaa käytetään niihin tarkoituksiin, joissa se on vahvimmillaan. Tämän pilotin käyttöön tehtiin oppimisteknologia-analyysi, jossa ensin muodostettiin kriteerit, joiden perusteella jokainen teknologia arvioitiin. (Taina 1998.)

Yksittäiset kriteerit luokiteltiin seuraavaan viiteen ryhmään.

Kriteerien muodostamisen, kuvaamisen ja ryhmittelyn jälkeen käytössä olevat oppimisteknologiat ja perinteinen luokkahuoneopetus analysoitiin.

Tehokas oppimisympäristö rakennetaan kyseistä käyttökertaa varten opetusteknologiaelementeistä, jotka toteutetun analyysin perusteella täyttävät yrityskoulutusympäristön vaatimukset. (Taina 1998.)

Pilottiprojektin kursseissa hyödynnettiin yllä olevia kriteerejä, kun kyseisiin kokeilutilanteisiin valittiin oppimisteknologioiden yhdistelmää.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava