Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Henkilöstökoulutus globaalissa yrityksessä
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.7.3 Tutkimusongelma ja tavoitteet

Henkilöstökoulutus globaalissa yrityksessä -pilottiprojektin tavoitteet olivat oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus kansainvälisessä yrityksessä. Eriteltynä tämä tarkoitti:

Pedagoginen arviointirunko

Pilottiprojektissa pyrittiin testaamaan ETÄKAMUn pedagogista arviointirunkoa (luku I) ja oppimisympäristön organisointia ja teknistä toiminnallistamista (luku I). Pedagogista arviointirunkoa käytettiinkin hyväksi kartoitettaessa:

Oppimisympäristön organisointi ja tekninen toiminnallistaminen

ETÄKAMUn TR 2:ssa rakennettua oppimisympäristön organisointiin ja tekniseen toiminnallistamiseen liittyvää arviointirunkoa ei pilottien suunnittelussa voitu juuri hyödyntää, koska tämä valmistui pilottiprojektin kannalta liian myöhään. Oppimisympäristön organisointiin ja tekniseen toiminnallistamiseen liittyvä arviointirunko (ks. Manninen & Brax tämän julkaisun luvussa I) näyttää kuitenkin luettelevan samoja asioita, jotka pyrittiin huomioimaan tätä pilottiprojektia toteutettaessa. Näin ollen tämä arviointirunko otettiin käytännössä huomioon miettimällä etukäteen mm. opetuskokeilujen kustannukset, tekninen tuki ja hallinnointikysymykset.


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava