Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Henkilöstökoulutus globaalissa yrityksessä
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto SeuraavaTEKES

2.7.2 Pilottiprojektin kuvaus ja osapuolet

 

Teknillinen korkeakoulu, Opetusteknologiakeskus
Teknillisen korkeakoulun opetusteknologiakeskuksen tarkoituksena on edistää uusien oppimisympäristöjen, oppimismenetelmien ja opetusteknologioiden käyttöä, kehittämistä ja tutkimusta korkeakoulun toiminnassa sekä osallistua kansalliseen ja kansainväliseen alan kehittämis- ja kokeilutyöhön.
Opetusteknologiakeskus on antanut Teknillisen korkeakoulun koulutuskeskus Dipolin ja Nokia Mobile Phonesin tehtäväksi toteuttaa ETÄKAMUn Henkilöstökoulutus globaalissa yrityksessä -pilottiprojektin. Teknillisen korkeakoulun koulutuskeskus Dipoli (TKK Dipoli) on korkeakoulun aikuiskoulutusyksikkö. Dipolin kehittämispalvelut-yksikkö tarjoaa asiakkailleen telemaattisesti tuettuja oppimis- ja työympäristöratkaisuja, joissa yhdistyvät uudet koulutusteknologiaratkaisut ja oppimisen tukiprosessit. TKK Dipoli on kehittänyt näitä ratkaisuja mm. lukuisissa EU:n rahoittamissa tutkimus- ja koulutusprojekteissa.
Nokia Mobile Phones
Nokia Mobile Phones on maailman suurin matkapuhelinten valmistaja. Se on markkinajohtaja digitaalisissa matkapuhelimissa ja langattomissa datatuotteissa.
Nokia tarjoaa täyden valikoiman matkapuhelimia maailman kaikkiin tärkeimpiin digitaalisiin ja analogisiin matkapuhelinverkkoihin. Nokian puhelimia myydään noin 130 maassa. Yhtiöllä on vahva alueellinen läsnäolo kaikilla avainmarkkinoilla.
Nokialle on tärkeää kokeilla uusia oppimismenetelmiä, joilla henkilöstön osaamisen kehittämistä voidaan edelleen tehostaa.

Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava