Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Luku I
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

1.2.3 Tekninen tausta ( Seppo Pohjolainen )

Tutkimuksen teknisen taustan muodostaa tietotekniikan; tietokoneiden, -tietoverkkojen, erityisesti Internetin, ja ohjelmistojen nopea kehitys ja niiden avaamat uudet mahdollisuudet etäopetukselle. Internetin ehkäpä tärkeimmän palvelun, Word Wide Webin (WWW), avulla voi tuottaa ja jakaa oppimiseen soveltuvia; tekstiä, ääntä, kuvia, videoita ja vuorovaikutteisuutta sisältäviä hypermediadokumentteja. WWW:n sisältämät kommunikaatiovälineet (sähköposti, keskusteluryhmät, tiedostojen siirto, reaaliaikainen keskustelu) mahdollistavat oppijoiden välisen keskustelun ja tietojenvaihdon. Tietoverkkojen kautta käytettävillä ryhmätyöohjelmilla voidaan tukea ryhmätyötä ja yhteistoimintaa. Riittävän nopeilla verkkoyhteyksillä voidaan välittää opetusta ja tukea yhteistoimintaa reaaliaikaisen ääni- ja kuvayhteyden tarjoavan videoneuvottelun avulla. Kommunikoinnin ja tiedonjaon lisäksi tietoverkkoja voidaan käyttää myös datakonferenssiin, sovellusten jakamiseen ja niiden yhteiskäyttöön. Tietotekniikan tarjoamien uusien välineiden hyödyntäminen etäopetuksessa edellyttää niiden integroimista teknisesti toiminnalliseksi ja pedagogisesti tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi; avoimeksi oppimisympäristöksi. ( ETÄKAMU-hankkeen teknistä taustaa ja tutkimuskohteita esitellään tarkemmin luvussa »1.6. )


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava