Etäopetus Multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushanke
Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava TEKES

Esipuhe

Tämä kirja on Kansalliseen multimediaohjelmaan (KAMU) liittyvän Etäopetus multimediaverkoissa (ETÄKAMU) -tavoitetutkimushankkeen loppuraportti. Kirja on julkaistu kokonaisuudessaan myös verkossa osoitteessa: <URL: http://matwww.ee.tut.fi/kamu/loppuraportti>. Kolmevuotinen ETÄKAMU-hanke alkoi 1.2.1996 ja päättyi 31.1.1999. Tässä julkaisussa kerrotaan hankkeen kolmevuotisesta tutkimustyöstä ja saavutetuista tuloksista. Julkaisu koostuu kahdesta luvusta: luvussa I esitetään hankkeen tavoitteet, sen yleinen tutkimustoiminta, hankkeen organisaatio ja keskeiset tutkimustulokset. Luvussa II esitellään tutkimus- ja pilotointialueita ja niissä saavutettuja tuloksia.

Kirja on tarkoitettu etäopiskelusta ja uuden teknologian hyödyntämisestä kiinnostuneille alan tutkijoille, kehittäjille, hyödyntäjille, sekä yritysten ja yhteisöjen opettajille, kouluttajille, suunnittelijoille ja opiskelijoille. Toivottavasti tässä julkaisussa esitetyistä kokemuksista ja tuloksista on hyötyä niille monille tahoille, jotka toimivat tällä nopeasti kehittyvällä alalla.

ETÄKAMU oli KAMUn laajin tavoitetutkimushanke. Kolmantena vuonna siihen kuului 32 yritystä, kuusi tutkimusyksikköä, joissa työskenteli yli 20 tutkijaa. Kolmen vuoden aikana toteutettiin yli 20 pilottiprojektia. Tällaisen hankkeen onnistuminen on monen tekijän summa. ETÄKAMU on koonnut yhteen koulutusteknologia-alan teknistä ja pedagogista tutkimustyötä tekeviä tutkimuslaitoksia, kaupunkeja ja kuntia koululaitoksineen sekä mittavan joukon yrityksiä; laitteisto- ja ohjelmistovalmistajia, kustantamoja, teknologiakeskuksia, koulutuspalveluita tarjoavia yrityksiä ja yhteisöjä sekä tietoliikennealan yrityksiä.

Näin monimuotoisen ja monitaustaisen yhteistyöverkoston toiminnan koordinointi on ollut sekä haaste että rikkaus. Mukana olleiden tutkijoiden, yritysten henkilökunnan ja opettajien sekä muiden henkilöiden kiinnostus uuden tekniikan kehittämiseen ja soveltamiseen koulutuksessa on ollut niin suurta, että eri tieteiden ja toimintakulttuurien väliset raja-aidat on voitu ylittää. Sen seurauksena on syntynyt hankkeen onnistumisen kannalta ratkaiseva yhteistyö.

On ilo saada kiittää kaikkien mukana olleiden yritysten ja tutkimusyksiköiden edustajia, kaikkia tutkijoita, opettajia ja kouluttajia hankkeessa tehdystä työstä. Kiitämme myös kokeiluihin osallistuneita opiskelijoita, joiden antama palaute on ollut ensiarvoisen tärkeää. Erityinen kiitos kuuluu myös yrityksille ja TEKESille, joiden myöntämä rahoitus on tehnyt hankkeen mahdolliseksi.

Tampereella 20. tammikuuta 1999

 

 

Heli Ruokamo

Seppo Pohjolainen

Erikoistutkija

Professori

Projektipäällikkö

Tutkimustyön vastuullinen johtaja

 


Edellinen Ylempi otsikkotaso Sisällys Hakemisto Seuraava