ETÄKAMU -projektin
Koulun uudet oppimateriaalit (KUOMA) -pilotti

Presentation of the KUOMA -pilot (www-slides)
Power Point presentation of the KUOMA -pilot (download)
Tutkimukset ja raportit 1997

Ympäristöverkko 1997 (versio 1.0)
Venäjän kieli ja kulttuuri 1998 (valmistuu lokakuu 1998)

'Etäopetus Multimediaverkoissa' (ETÄKAMU) -projekti on kansalliseen multimediaohjelmaan kuuluva tavoitetutkimushanke. ETÄKAMU kokoaa alan teknistä ja pedagogista tutkimustyötä suorittavia tutkimuslaitoksia, etäopetusta tarjoavia laitoksia, laitteisto- ja ohjelmistovalmistajia, opetusmateriaalin tuottajia ja tietoliikennealan yrityksiä yhteiseen mittavaan projektiin. Projekti on käynnistynyt 1.2.1996 ja on kestoltaan 3-vuotinen.

ETÄKAMUn 'Koulun uudet oppimateriaalit' (KUOMA) -pilotti käynnistyi maaliskuusssa 1997. Pilotin tavoitteena on:

  1. tuottaa tietoverkkojen välityksellä tavoitettava www-perustainen oppimisympäristö,
  2. tuottaa multimedian keinoin opetusjaksoja ja -materiaalia erityisesti ympäristö- ja kielikoulutuksen tueksi,
  3. testata ja hyödyntää Telen MediaNet-tuotetta etäopetuksen ja oppimateriaalituotannon välineenä,
  4. selvittää keinoja muuttaa oppimateriaalituotanto yhdeksi opetus- ja oppimistapahtuman kiinteäksi osaksi, sekä
  5. kehittää opetustuotteiden jakelukanavia.

Tuotettavaa oppimisympäristöä ja oppimateriaaleja testataan ensisijaisesti Tampereen koululaitoksessa. Tavoitteena on, että oppimisympäristöä ja oppimateriaaleja tarjotaan jatkossa tietoliikenneverkkojen kautta myös maailmanlaajuiseen käyttöön.soneralogo.gif (613 bytes)KUOMA -pilotin toteuttaja:

Hypermedialaboratorio,
Digitaalisen Median Instituutti - TTKK

KUOMA -pilotin yhteistyötahot:

Sonera

Tampereen kaupunki/TTOY

KUOMA -pilotin tutkijat:


Jukka Muhonen - jukka.muhonen@cc.tut.fi

Tommi Sukuvaara - tommi.sukuvaara@cc.tut.fi
Mari Hämäläinen - mari.hamalainen@cc.tut.fi
Katja Piiksi - katja.piiksi@cc.tut.fi