AV-KULTTUURIN TEKNOLOGISET MURROKSET

Hankkeen työsuunnitelma
Pertti Näränen

Tausta ja tehty pohjatyö

Oheisen WWW-oppimateriaalin suunnitelma perustuu keväällä 1996 Tampereen yliopistolla pitämääni luentosarjaan. Materiaali on olemassa tekstimuodossa (word 2). Luentojen pohjalta laaditun valmiin sisältöaineksen muokkaaminen WWW-materiaaliksi edellyttää paljon uutta työtä: tietojen päivittämistä, materiaalista ulospäin suuntautuvien WWW-linkkien valintaa ja aiheenmukaista luokittelua, vuorovaikutus- ja tehtäväosioiden laatimista sekä kuva- ja havaintomateriaalin muokkaamista.

Materiaalille on käyttöä Tampereen yliopiston audiovisuaalisen kulttuurin kokonaisuudessa sekä vastaavassa avoimen yliopiston monimuotokokonaisuudessa, jota pidetään yllä yhdessä Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kanssa. Olen toiminut molemmissa kokonaisuuksissa opettajana. Yhteinen opiskelijamäärä näissä opinnoissa on noin 400-500 opiskelijaa vuosittain. Verkkomateriaalin potentiaalinen käyttäjäkunta on luonnollisesti tätäkin suurempi esimerkiksi viestinnän perusopinnoissa eri tason oppilaitoksissa.

Toteuttamisaikataulu

Lokakuu 1996

Seuraavia sisältöön liittyviä perustöitä:

Marraskuu 1996

Joulukuu 1996

Sisältörunko:

Johdanto Elokuvan varhaisvaiheet Television varhaisvaiheet Video Tietokonepelit Kuvalevyt Hypermedia/multimedia "Datamedia" (tulevaisuuden visiot) Yhteenveto ja johtopäätökset