PUHEEN VALMISTELU JA TEKSTIN LAATIMINEN

Vuorovaikutuksen pelisäännöt -verkkokoulutus

KVS-instituutti/ Oriveden opisto
Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL

Koulutuksen taustaa:

Verkkokoulutus Vuorovaikutuksen pelisäännöt on syntynyt usean eri idean kohtaamisesta:
 1. Oriveden opiston viestinnän opettaja Enni Lakkalan kiinnostuksesta muuntaa omaa opetustaan verkkoversioksi
 2. KVS-instituutin ja KTOL:n mukanaolosta Kansallinen multimediaohjelman osiossa Etäopetus multimediaverkossa
 3. KTOL:n Löydä kuntalaisuutesi-pilottiopistojen tarve saada uutta ja ajanmukaista materiaalia omaan paikalliseen koulutukseensa.

Koulutuksen tavoite:

Tarjota cd:n ja verkon avulla mahdollisuus aikaan ja paikkaan sitomattomaan vuorovaikutuksen opiskeluun. Sisällöllisenä tavoitteena on tukea julkisen puheen ja kirjoituksen valmistelua ja toteuttamista. Julkisuus määritellään tässä yhteydessä nimenomaan kunnalliseen ympäristöön laajasti ajatellen (laajemmin kuin esimerkiksi vain eri kunnallisten elinten kokoukset: mukaan lasketaan muun muassa asukasyhdistysten tai koulujen vanhempainyhdistysten kokoukset.)

Lisäksi järjestäjillä on tavoitteena saada kokemusta uusista oppimisympäristöistä ja keskinäisestä yhteistyöstään.

Koulutuksen sisältö:

A. Puheen valmistelu

Opettaja: Enni Lakkala

 1. Prosessiajattelu puheen valmistelussa - tie inventiosta puhetilanteeseen
 2. Jännittäminen voimaksi
 3. Ääni ja kehonkieli tukemaan sanottavaa
 4. Perustelujen ja suostuttelun miettiminen
 5. Ilman kuuntelijaa puhe on turhaa, ole hyvä yleisö
 6. Puheviestintätaidot - taito kasvaa kokemusten kautta
 7. Vaikuttamisen foorumit
Opetuspaketti tulee rakentumaan tekstivoittoisesta html ja gif -pohjaisista WWW-sivuista ja CD-romista, jolla levitetään analysoitavat ääni- ja videomateriaalit sekä opiskelutehtävät. Tarkoitus on tehdä myös sähköpostilinkit opettajalle ja ilmoitustaulu- tai listserver-tyyppinen foorumi, jossa opiskelijat voivat tavata toisiaan harjoitustehtävien kommentoinnin ja keskustelun merkeissä.

B. Mielipidekirjoittaminen

Opettaja: Eero Ojanen

 1. Mielipidekirjoittamisen eri foorumit ja erilaisten foorumien vaikutus tekstin luonteeseen
 2. Aiheen valinnasta ja sen rajaamisesta
 3. Oman aiheen esillenostaminen ja jo käynnissä olevaan keskusteluun osallistuminen
 4. Asiatietojen ja mielipiteiden suhde
 5. Tekstin rakentamisen ja argumenttien esittämisen eri mahdollisuuksista
 6. Kritiikin luonteesta ja sopivaisuuden rajoista
 7. Käytännön esimerkkilajeja: yleisönosastokirjoitus, kolumni, pakina, pääkirjoitus
Opetuspaketin pohjana on Eero Ojasen KVS-instituuttiin valmisteilla oleva etäopetusmateriaali, joka saatetaan verkkomuotoon.

Kohderyhmä:

Löydä kuntalaisuus-pilottiopistojen määrittelemät kohderyhmät, joille opistot markkinoivat koulutusta. Koulutuksen tavoite ja sisällöt on valittu ajatellen seuraavia kohderyhmiä: kuntalaiset, jotka tarvitsevat perustietoa ja esimerkkejä puheiden valmistelusta ja mielipidekirjoittamisesta pyrkiessään vaikuttamaan demokratian periaatteiden mukaisesti kuntansa asioihin.

Käytännön järjestelyt:

Vaadittava tekniikka

Käyttäjällä modeemiyhteys internettiin, sähköpostitunnus ja CD-asema. Koulutuksen valmisteluvaiheessa tarvittaisiin teknistä tukea kuva- ja äänimateriaalin muuntamiseen CD-muotoon, linkkien rakentamisessa neuvontaa.

Järjestäjät ja yhteistyötahot:

Enni Lakkala, KVS-instituutti
Taina Törmä, KTOL