Verkkokurssin valmistaminen


Koulutustilaisuus 18.10.1996

VERKKOKURSSIN VALMISTAMINEN

Tässä esitelmässä keskitytään olemassa olevan, tietokoneella kirjoitetun opetusmonisteen / oppikirjan (dokumentti) siirtämiseen WWW-muotoiseksi (HTML-kieliseksi) hypertekstiksi. Dokumentti saa sisältää tekstin ohella erilaisia kaavoja ja kuvia, jotka konversiotyökaluista riippuen saadaan eri muotoisiksi hyperteksteiksi.

Valmiiseen hypertekstiin voidaan lisätä oman halun mukaan erilaisia linkkejä. Monet ohjelmat osaavat myös itse tehdä dokumentista luotavaan hypertekstiin linkitystä ja käyttää rakenteistettua dokumenttia hyväksi linkkien tekemisessä ja hypertekstin jakamisessa tiedostoihin.

Eri tekstinkäsittelijöiden dokumentit pystytään muuttamaan muunto-ohjelmilla suoraan HTML:ksi. Dokumentti voi olla esimerkiksi Wordin, WP:n tai LaTeXin dokumentti. Jatkossa keskitytään tarkastellaan pääosin ohjelmalla Word 6.0 for Windows tehtyä dokumentteja.

DOKUMENTIN RAKENTEISUUS, TYYLIT

Dokumentin kirjoittamisessa on kaikilla tekstinkäsittelijöillä syytä käyttää ohjelman tarjoamia perustyylejä. Tämä on luonnollista LaTeXin käytössä, mutta Word ja WP dokumenettejä ei välttämättä luonnostaa osata tyypittää oikein. Pyrkimyksenä tulisi kuitenkin olla tekstin esittäminen eri tyyleillä, kuten otsikkotyylit (headings) ja listat (bullet), sensijaan että käytetään suoraan kappale- ja kirjainmäärityksiä. Tämä johtuu siitä, että konversio-ohjelmat hallitsevat automaattisesti hypertekstin jakamisen tiedostoihin eri tasoisten otsikkotyylien avlulla ja osaavat luoda tyylien mukaiset listat.

Muutoinkin on syytä hallita tekstinkäsittelijän kirjoittamisohjeita, sillä siitä on apua tekstin esittämisessä ja yleisestikin dokumentin muokkaamisessa. Tämä auttaa myös HTML kielen ymmärtämisessä ja joillakin ohjelmilla hypertekstin kirjoittamisessa ja muokkaamisessa.

MATERIAALIN KONVERSIOT

WWW-sivujen taitto-ohjelmat

Erilaisia ohjelmia WWW sivujen tekemiseen, hallitsemiseen ja taittamiseen on ilmestynyt runsaasti ja näistä on saatavilla erilaisia vertailuja. Ohjelmien yleisenä tavoitteena on viedä käyttäjä kauemmaksi puhtaasta HTML koodauksesta ja keskittyä pelkästään sivujen ulkoasun, tiedostojen ja linkkien hallintaan. Sivut pystytään esitetään sellaisena kuin ne selaimessa näkyvät ja sivuja voidaan helposti muokata samassa tilassa. Linkit ja tiedostorakenne pyritään näyttämään puurakenteena.

Yleisesti nämä ohjelmat toimivat hyvin silloin, kun olemassa olevia WWW sivuja muokataan ja päivitetään sekä tehdään alusta alkaen uusia lyhyitä sivuja, mutta nämä harvoin soveltuvat muiden ohjelmien tallenteiden käsittelyyn, erityisesti silloin kun teksti seassa on kuvia tai omia tyylimäärityksiä. Tähän kannattaa käyttää mieluummin konversio-ohjelmia.

Yleisin ongelma ohjelmissa on vielä pääsy WWW-serverille. Jos ohjelmaa käytetään WWW palvelimena toimivalla koneella, siis esimerkiksi PC:llä jossa on Netscapen WWW serveri, on hyperteksteihin pääsy mahdollista. Sensijaan verkkokäytössä, kun WWW palvelin on esimerkiksi Apache, NSCA tai Mosaic, ei kunnollista tukea vielä välttämättä ole tietojen päivitykseen.

Hot Dog
Uusin versio on edelleen hieman epävakaa toiminnaltaan ja herkkä kaatumaan. Ohjelma sisältää runsaasti erilaisia HTML:n komentoja, myös linkkejä ja kuvien käsittelyä. Suurin huono puoli on tiedostojen hallinta ja siirtäminen verkkokoneella ja siellä olevien tietojen hallitsemisen, sillä käyttäminen vaatii huolellisuutta, jotta asiattomat eivät myöhemmin pääse väärinkäyttämään ohjelmaa.
Sivujen muokkaus on tehtävä "Koodi"-ikkunassa, joten HTML:n käyttäjän on tunnettava HTML komentoja. Asiakirjan katselu on tosin helppoa ja ohjelma pystyy myös tarkistamaan HTML:n oikeellisuuden.
Microsoft Front Page
Ohjelma ei vielä toimi yhteen yleisimpien verkkopalvelimilla olevien WWW palvelimien kanssa, kuten Apache, NSCA ja Mosaic, vaan on vielä rajoittunut omaan palvelimeensa sekä Netscape palvelimeen. Ohjelma pystyy hyvin selkeästi näyttämään sivujen linkityksen keskenään ja sen avulla voidaankin tiedostorakennetta sekä myös tiedostojen nimiä, joita pystytään esimerkiksi muuttamaan hyvin helposti.
Ohjelmalla hyperteksti kirjoittaa samaan tapaan kuin se sivulla näkyy. Siksi HTML:n tuntemus ei ole pakollista, mutta mikäli tuntee HTML:n mahdollisuudet, pystyy paremmin käyttämään hyväksi kielen ominaisuuksia. Ohjelma tukee suurinta osaa eri HTML komennoista, joskin joitakin puutteita on. Kaavojen käsittely on muiden ohjelmien tapaan ongelmallista.
Ohjelmalla voidaan muuttaa myös Wordin RTF (Rich Text Format) HTML:ksi, joskaan se ei tunnista graafisia merkkejä eikä osaa tallettaa kuvia oikein.
Netscape Navigator Gold
Ohjelmalla voidaan päivittää sivuja ftp:n avulla ja siirtää suuriakin kokonaisuuksia kerralla. Ohjelma hallitsee jonkin verran tiedostojen välistä keskinäistä suhdetta.
Hypertekstin kirjoittamisessa on samoja ominaisuuksia kuin Front Pagella.

Konversio-ohjelmat

Konversio-ohjelmat ovat ohjelmia, jotka ajetaan joko suoraan tekstinkäsittelijästä tai jolla voidaan muuttaa dokumentin talletustiedosto HTML:ksi. Ohjelmat eivät sisällä yleensä varsinaista sivujen taitto- tai julkaisuominaisuuksia.

HTML Transfer
Vielä beta-asteella oleva ohjelma, joka kuitenkin näyttää varsin laajalta ja tehokkaalta muunnos-ohjelmalta. Siinä on mahdollista yhden tekstinkäsittelijädokumentin kautta hallita suurtakin määrää aineistoa. Se tukee Wordin tallenteita ja osaa jakaa niitä oikein kirjoitettuna eri tiedostoihin ja luoda niiden välille linkkejä.
Internet Assistant for Word (sivujen download)
Ohjelma mahdollistaa perinteisten tiedotojen talletus- ja hakumuotojen ohella HTML muodon. Ohjelma on parhaimmillaan sivujen selailuun, sillä sen selain toimii varsin hyvin ja etsityt sivut voi tallettaa Wordin dokumentteina. Sensijaan dokumentin muuttaminen hypertekstiksi on hyvin virhealtista ja monimutkaisemmat asiat eivät konverkoidu luotettavasti.
RTFtoHTML
Uusin versio 3.0.1 on saatavilla Macintosh, DOS (komentorivi, ei Windows ohjelmaa) ja Unix ympäristöihin. Ohjelma hallitsee hyvin paljon RTF:n piirteitä, joskin joitakin vikoja ohjelmassa vielä on. Sitä voidaan myös opettaa käsittelemään erilaisia erikoismerkkijä ja myös uusi kappale ja tekstityylejä on mahdollista muokata.
Tämä on tähän mennessä käyttämistäni ohjelmista ainoa, joka luotettavasti tekee kaikki konversiot oikein.
Tämän linkin kautta löytyy ohjeita ohjelman käyttöön.