Koutiva

KOUTIVA-projektissa on luotu tulevaisuuden etäopetusverkosto nopean, laajakaistaisen ATM-tekniikan (Asynchronous Transfer Mode) avulla. Etäopetusympäristö on yksi euroopan teknisesti kehittyneimmistä. Tamperelaiset Kaukajärven yläaste ja Tampereen normaalikoulu voivat olla korkeatasoisessa videokonferenssiyhteydessä toisiinsa tai katsella multimediaa sisältävää etäopetusmateriaalia Tampereen teknillisen korkekoulun mediapankista. Myös Kouvolalaiset Salparinteen yläaste ja Kouvonrinteen lukio ollaan liittämässä kokeilun piiriin.

Projekti on TTKK:n, Telecom Finlandin, Nokian, koulujen ja useiden muiden tahojen yhteistyötä. TTKK:n Digitaalisen median instituutti (DMI) johtaa ja koordinoi hanketta, sekä antaa teknistä asiantuntija-apua. DMI vastaa myös osasta sovelluskehitystä. Mukana olevat yritykset ovat kiinnostuneet mm. huippuluokan tutkimus- ja kokeiluympäristöstä ja siinä mahdollistuvasta tuotekehityksestä.

Projektissa tutkitaan huippunopeiden tietoverkkojen mahdollisuuksia opetuksessa. Tavoitteena on myös tuottaa uudenlaista etäopetusmateriaalia oppilaitosten käyttöön. Verkoston avulla kehitetään opettajan ja oppilaan työtapoja modernien oppimiskäsitysten mukaisiksi ja näin annetaan heille valmiuksia menestyä kehittyvässä yhteiskunnassa.

Projektissa on mukana useita opetusalan ammattilaisia, jotka osallistuvat etäopetussovellutusten kehittelyyn, käyttöönottoon, ja tulosten analysointiin. Yksi hankkeen tavoite on kehittää koulujen etäopetusta sisällöllisesti ja etsia uusia sovellustapoja ja ideoita.

Kaukajärvellä ja Normaalikoulussa on niin internet- kuin ATM-yhteydet olleet käytössä jo pitkään. Kouluissa on järjestetty useita kursseja jotka ovat vaihtelevassa määrin käyttäneet tietoverkkoja opetuksessa. Viimeisin on täysin tietoverkon avulla suoritettu venäjänkurssi, jossa kuusi Kaukajarven oppilasta opiskeli Normaalikoulun kurssia. Opetuksessa käytettiin hyväksi mm. videokonferenssia, sähköpostia ja application sharing-sovellutuksia. Kurssin aikana myös Tampereen yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoita tutustui telemaattiseen etäopetukseen ja ottivat osaa opetukseen.

DMI:n mediapankkiin on säilötty digitaalista oppimateriaalia ja lisää tuotetaan jatkuvasti. Tavallisen www-muotoisen teksti-, kuva- ja äänimateriaalin lisäksi Kaukajärven koululla voidaan nähdä mm. digitaalisia opetusvideoita. Ohjelmia voidaan Kaukajärvellä seurata sisäisen kaapeli-TV:n kautta kaikista luokista

KOUTIVAssa yhdistyy usean eri tahon yhteiset voimavarat. DMI:n projektien lisäksi KOUTIVA on osa Kansallisen multimediaohjelman (KAMU) liittyvää etäopetuksen tavoitetutkimushanketta.

Yhdyshenkilö

Jarno Suvanto
TTKK/DMI
E-mail: jarsuva@cs.tut.fi
Puh: 03-3653842