Aikuinen oppijana
- Omat mahdollisuudet, verkostoituminen ja internet

Mikko Ahonen
Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus

Opetusohjelma ja aikataulu

Kurssille ilmoittautumiset 15.10.1996 mennessä

Audioneuvottelu kurssin ohjelmasta 22.10.1996 kello 10


Torstai 31.10.1996 kello 18.00

Kurssin avaus

Kurssilaisten, tutorien ja kouluttajien tutustuminen Toivakasssa. Rauli Sorvari avaa kurssin Helsingistä, Vuorikadulta käsin. Työryhmän jäsenet kertovat kurssista. Materiaalien esittely. [2 t]


Torstai 7.11.1996

Osa 1: Miten aikuinen oppii? Oppimisen ja opiskelun taustatietoa.

Ryhmätyöskentelyä omien oppimiskokemuksien pohjalta. Opetus on suunnitelmissa toteuttaa videoetäopetusyhteytenä Tampereelta, jolloin alustus mahdollisesti Tampereelta käsin. [2 t]

Aiheen itsenäistä työstämistä paikan päällä Toivakassa (tutorin ohjaamana). [2 t]

Pantzarin kirjaan tutustuminen ja kirjan pohjalta yhteisten harjoitusten teko. [4 t]

Itseopiskelua kirjaan pohjautuen.


Torstai ja perjantai13.-14.11.1996

Osa 2: Miten pääsen opintojen alkuun? Miten hyödynnän tietoverkkoja opiskelussa?

Internetin aakkoset (sähköposti, WWW-palvelu: yhteydet eri puolelle Suomea ja maailmaa) [6 t]

Koulutus mikroluokassa (Joko Toivakassa tai Jyväskylän Mattilanniemessä)

Itsenäinen, osittain ohjattu tutustuminen TYT:n verkkotutoriin ja

harjoitusten teko materiaalista. [4 t]


Torstai 21.11.1996

Osa 3: Miten hyödynnän eri oppimislähteitä omassa työssäni, opiskelussa ja vapaa-aikana?

Tiedonhaun perusteet, Toivakan kirjastonhoitaja [2 t]

Verkostoituminen, asiantuntijaluento Tampereelta etäopetuksena tai paikan päällä [2 t]

Kuntalaisten omien hankkeiden ja suunnitelmien työstäminen ideapaperiksi (tutorit) [4 t]

Ryhmäkeskustelu ideapaperien sisällöstä [2 t]


Torstai 28.11.1996 + itsenäistä työskentelyä ja vastaanottoaikoja viikoilla 49 ja 50

Osa 4: Miten minä opin? Miten minä verkostoidun?

Omat vahvuudet ja haasteet. Kartoitus tutorin kanssa. [2 t]

Henkilökohtaisen opiskelu / kehittämissuunnitelman laatiminen tutoreiden johdolla. [4 t]


Torstaina 12.12.1996

Asiantuntijapaneeli, mitä olet aina halunnut tietää opiskelusta ja verkostumisesta?

(Vaihtoehtoisesti videoetäopetuksena tai tutustumiskäyntinä Tampereelle) [4 t]


Kurssin tavoitteita ovat seuraavat: