<< >> Ylö Otsikko

5. Lähdeluettelo

[1] Carter C., Clarke A., Graham R. & Pomfrett S. 1996. The Use of Video Conferencing in Higher Education. HUSAT Research institute. Lougsborough University of Technology.

[2] Abbott L., Dallat J., Livingston R. & Robinson A. 1994. The application of videoconferencing to the advancemant of independent group learning for professional development. Educational & Training Technology International 31,2. Ss. 85-92.

[3] Haataja I. 1995. Videoneuvottelu. Teoksessa: Pohjonen J., Collan S., Kari J. & Karjalainen M. (Toim.) Teknologia koulutuksessa. WSOY. Juva. Ss. 91-100.

[4] Jämsänen, L., Lampikoski K., Lehmonen J. & Luopajärvi T. 1993. Teleopetusopas.

[5] Martin, B. & Bramble, W. 1996. Designing Effective Video Teletraining Instruction: The Florida Teletraining Project. Educational Technology Research and Development, Vol. 44, No. 1, ss. 85-99.

[6] Saarinen, J. 1996. Videoetäopetus osana monimuoto-opiskelua ja itseohjautuvuutta. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Hämeenlinna.

[7] Sulkava, R. 1996. Haastattelu. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

[8] Videoneuvottelun mahdollisuudet etäopetuksessa. 1995. Moniste. Tele.


<< >> Ylö Otsikko