<< >> Ylö Otsikko

4.4. Tukihenkilöstö ja opettajat

Ennen videoetäopetuksen aloittamista tulee varata aikaa opettajien ja (teknisten) tukihenkilöiden tapaamiselle ja tutustumiselle. Tämä siitä syystä, että syntyy keskinäinen luottamus ja vastuun tunne kunkin omasta osuudesta. Kommunikointi eri osapuolten välillä on luontevampaa, jos tunnetaan toisessa päässä olevat henkilöt. Myös opettajien ja tutorien pelko teknisiä systeemejä kohtaan vähenee, mikäli tukihenkilöstö tunnetaan ja luotetaan sen toimintaan.


<< >> Ylö Otsikko