<< >> Ylö Otsikko

4.1. Videoetäopetuksen inhimillinen aspekti

Haluttaessa saada hyvä kontakti eri opetusryhmien ja opettajan välillä, tulee kouluttajien ja tutorien suunnitella opiskelijoiden tutustuttamistavat ennen video-opetustilannetta sekä toimintamallit video-opetustilanteen jälkeen ennen seuraavaa istuntoa. Seuraavassa kuviossa on kuvattu muutama inhimillistämistekniikka, joilla itse videoetäopetus on mahdollista saada antoisammaksi ja kiinnostavammaksi osanottajille.

Kuvio 2. Muutama inhimillistämistekniikka etäopetuksen eri vaiheissa [4].


<< >> Ylö Otsikko