<< >> Ylö Otsikko

3.3. Tukimateriaali

Opiskelijat on hyvä jo etukäteen johdattaa video-opetuksen aihepiiriin lähettämällä (postitse) etäopetusryhmille lyhyitä monisteita kurssin pääkohdista ja aikataulusta. Tämä materiaali voi sisältää myös harjoituksia, joita käydään läpi videoetäopetuksen aikana.

Myös pieni videoetäopetuksen ohje tulisi jakaa niin opiskelijoille, tutoreille kuin opettajillekin ennen videoetäopetustilannetta. Lyhyimmillään kirjasessa selostettaisiin, mitä videoetäopetus on, mitkä ovat sen edut tavalliseen opetukseen nähden ja miten videoetäopetustilanteessa toimitaan.


<< >> Ylö Otsikko