<< >> Ylö Otsikko

3.2. Vuorovaikutus

Vuorovaikutuksen aikaansaaminen videoetäopetustilanteessa on yksi opetuksen onnistumisen edellytyksiä. Tämä edellyttää niin opettajan opetukselta kuin oheismateriaaliltakin etäopiskelijoiden huomioimista.

Onnistunut videoetäopetus alkaa opettajan ja opiskelijoiden esittelystä.

Jäsennetyt yhteenvedot aihealueesta ja kootut tehtävät auttavat opetuksen seuraamista. Itse vuorovaikutusta voidaan voidaan lisätä tekemällä kyselykierroksia osallistujille, jolloin videoetäopetustilaisuudesta on mahdollista saada elävä ja vaihteleva. Opiskelijoiden aktiivisuuttta lisää myös erilaisten tehtävien teettäminen.

Jotta vältyttäisiin "puhuvien päiden" seuraamiselta, opettajan kannattaa vaihdella sijoittumistaan ja liikkua koulutuksen edetessä. Liiallinen liikkuminen saattaa kuitenkin antaa opiskelijoille hermostuneen kuvan kouluttajasta, samoin kameran kuvassa pysyminen asettaa omat rajoituksensa. Vaihtelu seisten ja istuen luennoinnin ja lähi- ja yleiskuvan käytön kesken monipuolistaa luennoinnin ulkoista olemusta. Ryhtyessään aktivoimaan ryhmiä vuorovaikutukseen kannattaa opettajan istuutua. Istuessaan ja ollessaan lähikuvassa kouluttajalla on katsekontakti opiskelijoiden kanssa ja hän saa aikaan enemmän vuorovaikutusta.

[8]


<< >> Ylö Otsikko