<< >> Ylö Otsikko

2.4. Monitorit ja dataprojektori

Yleisesti videoneuvottelutiloissa on monitoreja kolme: lähtevän ja tulevan kuvan monitorit sekä apumonitori. Lähtevän kuvan monitorista voi seurata miltä oma kuva muiden silmissä näyttää. Puheenvuorossa olevan videoneuvotteluosapuolen kuva näkyy tulevan kuvan monitorissa. Apumonitoria käytetään joko oman havaintomateriaalin esikatseluun tai jonkun toisen ns. grafiikkana lähettämän havaintomateriaalin katseluun. [8]

PC-pohjaisissa videoneuvottelujärjestelmissä lähtevä ja tuleva kuva on usein yhdistetty samaan monitoriin niin, että oma kuva näkyy pienenä monitorin kulmassa ja tuleva kuva näkyy suurena. Usein ensi kertaa videoetäopetuksessa mukana oleville ei ole tarvitse heti näyttää heidän omaa kuvaansa, vaan riittää kun monitorissa näkyy vastapuoli. Tämä siitä syystä, että ensimmäisellä videoetäopetuskerralla usein yleisö / opiskelijat kiinnittää turhan paljon huomiota omaan näkymiseensä kamerassa. Myöhemmin, kun tilanne on tullut tutuksi, voi ylläpitäjä lisätä monitorin nurkkaan pienen lähtevän kuvan (PIP=Picture In Picture) paikallaolijoista.

Auditoriossa yksi monitori on hyvä sijoittaa auditorion taakse takakameran viereen. Tällöin opettaja voi kohdistaa katseensa samalla niin paikalla olevalle yleisölle kuin etäopiskelijoillekin.

Käytettäessä dokumenttineuvotteluohjelmistoa videoneuvottelun tukena, kussakin etäpisteessä on tarpeellista on nähdä toisesta monitorista kuva osallistujista ja toisesta kuva dokumenttineuvotteluohjelmistolla esitettävästä aineistosta. Tällainen kahden monitorin käyttö saattaa kuitenkin vaikeuttaa kuvaamista, jolloin kameraksi kannattaa valita mahdollisimman valovoimainen laite, jonka kuva pysyy hyvänä vaikka tila olisi hämärretty monitorien kuvaa silmällä pitäen.

Kahden monitorin sijaan voidaan käyttää videotykkiä, jolloin kuva osanottajista ja dokumenttineuvotteluohjelman kuva näkyvät omissa ikkunoissaan valkokankaalla. Tällainen ratkaisu vaatii kuitenkin tilan himmentämistä ja kamera ei voi kuvata tilan edustaa valkokankaan kohdalta häiriöraitojen (datatykillä / piirtoheittimellä heijastetun kuvan värinän) takia.

Kameroilla kuvausta suunnitellessa kannattaa myös huomioida se, että videoetäopetustilanteessa opettajan kannattaa välttää korostuneen valkoista tai mustaa pukeutumista, sillä nämä värit hukkuvat kuvauksessa. Samoin pienet ruudut tai raidat vaatteissa / taustamateriaaleissa värisevät kamerakuvassa.


<< >> Ylö Otsikko