<< >> Ylö Otsikko

2.3. Mikrofonit

Yleisin syy videoetäopetustilanteen tekniseen epäonnistumiseen on äänen epäonnistuneet säädöt ja henkilöstön väärä tapa käyttää mikrofoneja. Useimmiten itse ISDN-yhteys muodostuu varmasti, samoin kuva tulee näkyviin, vain äänen säädöissä on toivomisen varaa. Niinpä riittävän aikaisella yhteydenotolla ja äänen tason testauksella ennen etäopetushetkeä äänen tasot on mahdollista saada kuntoon.

Mikrofonit eri videoetäopetustiloissa ovat tehokkaita ja ne on säädetty niin, että normaali, kuuluva puheääni riittää. Mikrofonien tehokkuuden takia kannattaa välttää erilaisia häiriöääniä; paperien rapistelua, kynän koputtamista jne, sillä syntyvä ääni voi kuulua jopa häiritsevänä kovana. Yhtenä ratkaisuna häiriöäänten minimoimiseksi on auditorioissa opettajan / tukihenkilön käytössä oleva kytkin, jonka avulla voidaan yleisömikrofonit (yleismikrofonit) pitää auki vain silloin, kun opiskelijoille /kuulijoilla on kysymyksiä. Itse luennoitsijan / opettajan mikrofoni voi siis olla auki koko esityksen ajan.

Tutorin yhtenä tehtävänä on ohjata videoetäopetuksen aikana etäpisteessä kameroita kuvaamaan kuuntelevaa yleisöä ja kysymysten tekijöitä, jotta luennoitsija pysyisi mahdollisimman hyvin selvillä, mitä etäpisteissä tapahtuu. Mikrofonien kiinni ja auki pitäminen on tässä yhteydessä yksi tutorin tärkeimpiä tehtäviä.

Opetustilanteen hallinta muuttuu jonkin verran erilaiseksi, kun etäopetuspaikkakuntia on useita. Luennoitsija pystyy näkemään seurantamonitorista vain yhden paikkakunnan kuvan kerrallaan, minkä vuoksi hänen tulee käydä aika ajoin kyselykierros kaikkien etäopetusryhmien kesken. Muille paikkakunnille välittyy vain sen paikkakunnan kuva, jossa mikrofoni on auki ja jossa puhutaan. Tämän vuoksi on mikrofonien kiinni pitäminen etäpaikkakunnilla kuuntelun aikana erityisen tärkeää.

[5]


<< >> Ylö Otsikko