<< >> Ylö Otsikko

2.2. Dokumenttikamera

Auditoriossa dokumenttikameran tulisi olla mahdollisimman hyvin eri esitelmöitsijöiden ulottuvilla, mahdollisesti tilan etuosassa keskellä omalla pöydällään. Tällä pöydällä olisi myös opettajaa varten kytkimet tai ohjauspaneeli kuvakulman vaihtoa varten. Näin itse videoneuvottelujärjestelmän voisi ylläpitäjä käynnistää kauempaa ja jättää opettajan hoitamaan videoneuvottelua. Uusimmissa PC-pohjaisissa videoneuvotteluohjelmissa kameran valinta on toteutettu hyvin havainnollisesti myös ohjelmasta käsin.

Kuvio 1. Esimerkki kuvalähteen ja äänen valinnoista Bitfieldin ohjelmistossa.

Studiotilassa dokumenttikameran sijoitus tulisi olla videoneuvottelua ohjaavan tietokoneen oikealla puolella, jotta suurin osa videoetäopetuslaitteistoa yksinään käyttävistä opettajista pystyisi kirjoittamaan vaivattomasti lisäyksiä ja tarkennuksia kuvattaviin muistiinpanoihinsa opetuksen aikana. [7]

Yleinen ohje dokumenttikameraa käytettäessä on, että yleisölle tulee mainita aina, ennen kun vaihdetaan kameraa ja samassa yhteydessä mainita, millaista materiaalia on tulossa seuraavaksi. [4]

Käytettäessä pelkästään dokumenttikameraa materiaalin esittämiseen, tulisi huolehtia siitä, että kirjasintyyppi on riittävän selkeä ja kookas (koko 30). Esitettäväksi tarkoitetut kaaviot ja tekstit tulostetaan mieluummin vaakatasoon valkoiselle paperille. Kirkkaita ja vaaleita värisävyjä tulisi välttää, koska ne välittyvät dokumenttikameran kautta heikosti. Kuvattavien sivujen tulisi koostua useasta lyhyestä kappaleesta ja kuvamateriaalista. Erityistä avainsanojen ja kuvien yhdistelmää (engl. WordPictures) tulisi käyttää niiden oppijoiden kanssa, joilla on vaikeuksia tekstipohjaisen oppimateriaalin hallinnassa. [6]

Useissa videoneuvottelulaitteistoissa on mahdollista saada lähetettyä etäpisteeseen tarkempi kuva opettajan / oppilaan paperidokumenteista. Tällöin käytetään ns. grafiikansiirto-ominaisuutta, jolloin välitetään pysäytyskuva etäpisteen. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää kuvakaappaus-ominaisuutta koodekilta / näytönohjaimelta.

Jos käytössä on dokumenttineuvotteluohjelmisto (esim. Farsite), ei esitettävää materiaalia tarvitse kuvata, vaan aineisto voidaan suoraan esittää sähköisen liitutaulun tai jaetun ohjelmiston (PowerPoint, Excel, Word) avulla etäpisteeseen. Hyötynä tässä on se, että materiaali on valmiiksi digitaalisessa muodossa, eikä kuvan laatua heikentävää analogi-digitaali -muunnosta tarvitse tehdä. Näin kuvan laatu säilyy muuttumattona eri etäopetuspisteiden välillä. Rajoituksena dokumenttineuvottelujärjestelmien käytölle on kuitenkin se, että dokumenttineuvotteluohjelmisto tulee olla asennettuna jokaisessa etäopetuspisteessä.


<< >> Ylö Otsikko