<< >> Ylö Otsikko

1.3. Videoetäopetukseen soveltuvat tilat

Erityyppiset videoneuvottelutilat suosivat erilaisia opetusmenetelmiä ja vaativat omat toteutustapansa:

Videoneuvottelustudiot soveltuvat parhaiten aktiiviseen ryhmäopiskeluun, kuten pienryhmäseminaareihin, keskusteluryhmiin ja harjoitustöiden palautuksiin. Nämä tilanteet eivät vaadi erillistä puheenjohtajuutta studioissa, vaan osallistujat pystyvät hallitsemaan tilanteen riittävän hyvin sekä kaksipiste- ja monipistevideoneuvottelussa.

Videoneuvotteluluokat sopivat sekä esittävään opetukseen että osallistuvaan ryhmäopiskeluun. Erityisesti kieltenopetuksessa, jossa kultakin osallistujalta vaaditaan omaa osallistumista ja tuottamista, luokka on sopiva oppimisympäristö. Toinen mahdollinen opetuskohde videoneuvotteluluokassa on tietyn ohjelmiston käytön ja toimintojen opetus.

Videoneuvottelujärjestelmillä varustetut auditoriot soveltuvat parhaiten esittävään, tietoa välittävään massaopetukseen. Auditoriossa olisi hyvä järjestää puheenjohtaja, joka toimii opettajan tai luennoitsijan ja yleisön välisenä yhteytenä kaikissa tilanteissa.


<< >> Ylö Otsikko