<< >> Ylö Otsikko

1.2. Ideoita videoetäopetuksen käyttömahdollisuuksista

Videoetäopetus sopii parhaiten tilanteisiin, joissa opettajan ja opiskelijoiden välisellä vuorovaikutuksella on huomattava merkitys opetuksen toteutuksessa. Videoetäopetus on parhaimmillaan opettajan käyttäessä runsaasti kuva- tai videomateriaalia esityksessään ja tilanteissa, joissa opettajan ja opiskelijoiden reaktioiden näkeminen on vuorovaikutuksen tai oppimisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. [3]

Seuraavassa esimerkki tilanteista, joissa videoneuvottelulaitteistoja voidaan käyttää opetuksessa:


<< >> Ylö Otsikko