<< >> Ylö Otsikko

1.1. Teleopetuksen eri muodot

Teleopetuksella tarkoitetaan integroitua järjestelmää koulutuksen toteuttamiseksi nykyaikaisia televiestintäpalveluja hyväksikäyttäen.

Telepalveluilla muodostetaan eri paikoissa olevien osanottajien välille ääni-, teksti-, kuva-, graafinen- tai datayhteys sopivan televerkon avulla. Menetelmä mahdollistaa opettajan/ asiantuntijan ja eri paikkakunnilla tai tiloissa olevien opiskelijoiden välille vuorovaikutteisen opetustapahtuman.

Teleopetus on perinteisesti jaettu neljään pääryhmään (Teleopetusopas 1993):

  1. Audioteleopetus (puhelinneuvottelun avulla)
  2. Audiografinen teleopetus (puhelinneuvottelu lisättynä graafisilla apuvälineillä)
  3. Tietokonevälitteinen teleopetus (tietokoneiden välillä ja avulla tapahtuvaa viestintää)
  4. Videoteleopetus (televerkon avulla tapahtuvaa äänen ja videokuvan siirtoa)

Videoteleopetuksessa siis äänen ohella siirtyy elävä, liikkuva kuva. Opiskelijat voivat nähdä toisensa ja kouluttajan. Videoteleopetus on henkilökohtaisempi ja yksilöllisempi tapa kommunikoida kuin audioteleopetus.

Edellinen jaottelu audio- ja teleopetukseen on osittain vanhentunut johtuen dokumenttineuvotteluohjelmien yleistymisestä. Näiden ohjelmien (esim. Farsite, NetMeeting) avulla on mahdollista lisätä videoteleopetukseen tietokonevälitteisen ja audiografisen teleopetuksen piirteitä. Selvyyden vuoksi käytän seuraavassa käsitettä videoetäopetus kuvaamaan videoneuvottelulaitteistojen avulla toteutettua opetus- ja opiskelutapahtumaa.


<< >> Ylö Otsikko