<< >> Ylö Otsikko Sisältö

Tietoverkot ja multimedia

"Tietoverkoilla tarkoitetaan tässä sähköpostin, pääteyhteyksien, www-yhteyksien käyttöä muualla kuin mahdollisen oman organisaation piirissä, tyypillisesti Internetiä."

Ovatko tietoverkot vastaajan mielestä pääosin hyödyllisiä vai haitallisia (alleviivaa)

Mitä hyötyjä vastaajalle itselleen voisi olla tietoverkoista

(merkitse pääkohdat lyhyesti muistiin)

(Ajanviete, harrastukset, opiskelu/täydennyskoulutus, työ)

Seuraavassa kysytään vastaajan mielikuvia, ei välttämättä kokemustietoa. Siksi mahdollisimman monelta vastaajalta tulisi saada kommentteja. Rengasta vaihtoehdot.

Ovatko tietoverkot vaikeita käyttää (K/E/EOS)

Onko tietoverkkojen tekninen luotettavuus riittävä (K/E/EOS)

Onko tietoverkkojen turvallisuus riittävä (K/E/EOS)

Millainen on verkkoteknologian laatu/hintasuhde (hyvä, kohtalainen, huono, eos.)

"Multimedialla tarkoitamme valokuvatasoisen tai liikkuvan kuvan tai äänen esittämistä tietokoneella. Multimedia voi tulla tietoverkosta tai esim. rompulta (CD-ROM)."

Onko multimediateknologia pääosin hyödyllistä vai haitallista (K/E/EOS)

Onko multimedialaitteistojen tekninen luotettavuus riittävä (K/E/EOS)

Millainen on multimedialaitteistojen laatu/hintasuhde (K/E/EOS)

Olisiko vastaajalla käyttöä multimediasovelluksille (K/E/EOS)

Jos kyllä, missä esimerkiksi?

Vapaa-aika, pelit

Opiskelu

Ammatti

Muu, mikä

Onko vastaajalla kotona tietokone? (K/E)

Jos on,

Koska se on ostettu? (n.vuoden tarkkuudella)

Onko yhteydessä muihin esim. modemin välityksellä (boxit, internet)? (K/E)

Onko se multimediakelpoinen (äänikortti, romppuasema)? (K/E)

Jos on multimediakelpoinen,

Käytetäänkö siinä multimediaohjelmistoja? Mitä?

Vapaamuotoisia kommentteja?

Kiitä vastaajaa osallistumisesta!


<< >> Ylö Otsikko Sisältö