<< >> Ylö Otsikko Sisältö

Oppimiskeskus

Tunteeko Kaakkoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen? (K/E)

Ellei tunne, lue seuraava selitysteksti

"Kaakkoisen Keski-Suomen oppimiskeskus välittää ja koordinoi koulutuspalveluja seutukunnalle. Sen tavoitteena on aktivoida koulutettavia, tukea ja edistää yrittäjyyttä, järjestää sekä kontakti- että etäopetusta, tukea koulutusta yrityksissä sekä yritysten verkostoitumista."

Onko käyttänyt oppimiskeskuksen palveluja? (K/E)

Minkätyyppistä opetusta odottaa oppimiskeskukselta (alleviivaa)

kontaktiopetus ("perinteinen luokkaopetus")

etäopetus esim. videoluentona

Ellei termi ole tuttu, selitä:

"Etäopetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa opettaja ja oppilaat sekä mahdollisesti myös oppimateriaali ovat maantieteellisesti erillään toisistaan ja kommunikoivat esim. puhelimitse, videoneuvottelutekniikalla tai tietoverkkojen välityksellä."

"Videoneuvottelussa välitetään televisiotasoista kuvaa ja ääntä paikasta toiseen siten että osallistujat molemmissa päissä pystyvät keskustelemaan keskenään ja näkemään toisensa viiveettömästi."

mahdollisuus itseopiskeluun tietokoneavusteisesti

mahdollisuus perinteiseen itseopiskeluun

Onko valmis käyttämään oppimiskeskuksen em. palveluita (alleviivaa)

ei ollenkaan, omasta kodista, kyläkeskuksessa, kuntakeskuksessa

Jos kylä- tai kuntakeskuksessa,

Missä?

Koulu, kirjasto, kunnantalo, kansalaisopisto, muu

Minkä tyyppistä opetusta oppimiskeskuksesta tulisi saada (alleviivaa)

yleissivistävä, ammatillisesti suuntautunut, kielikoulutus, avoin korkeakouluopetus

Muu?

Kolme esimerkkikurssia, joita pitää itse tärkeinä/joille olisi valmis itse osallistumaan

1.

2.

3.

Miten pitkiä kursseja oppimiskeskuksen tulisi ensisijaisesti järjestää?

muutaman päivän tapahtumia, lyhytkursseja, lukukauden mittaisia (3-4 kk)

Tulisiko tavoitteena olla

yleinen informointi, yleinen koulutustason nostaminen, ammatillisen pätevyyden lisääminen, ammatilliseen/korkeakoulututkintoon tähtäävä opetus

Mitä mahdollisia oppimiskeskuksen yhteydessä järjestettäviä lisäpalveluita haluaisi hyödyntää

* tutustuminen virallisiin ilmoituksiin (ilmoitustaulu)

* sähköposti kunnan tai valtion viranomaisille/poliittisille päättäjille

* sähköiset markkinat (ilmoitustaulu)

* etätyö (työn tekeminen tietokonetta käyttäen muualta kuin vars. työpaikalta)

* muita toivomuksia

Olisiko halukas käyttämään vieraita kieliä ja solmimaan kv. yhteyksiä tietoverkoissa? (K/E)


<< >> Ylö Otsikko Sisältö