<< >> Ylö Otsikko Sisältö

Tietoverkot ja multimedia

Mitä hyötyjä vastaajalle itselleen voisi olla tietoverkoista

Miten vastaajan organisaatio hyödyntää verkkoja

1. tiedotus/markkinointi/mainonta

2. tilaukset/kirjeenvaihto/alihankinnat

3. tutkimus/tuotekehitys/koulutuspalvelut

4. julkisten rekisterien käyttö

5. pankkipalvelut

Muu, mikä

Mitä em. palveluista/muista haluaisi hyödyntää? (numerot, sanall. selvitys muista)

(Seuraavat neljä kysymystä voi ohittaa, ellei vastaajalla ole minkäänlaista kokemusta verkoista)

Ovatko tietoverkot vastaajan mielestä vaikeita käyttää (K/E)

Onko tietoverkkojen tekninen luotettavuus riittävä organisaation toimintojen kannalta (K/E)

Onko tietoverkkojen turvallisuus riittävä organisaation toimintojen kannalta

(K/E)

Millainen on verkkoteknologian laatu/hintasuhde (Hyvä/Keskitasoinen/Huono)

Onko multimediateknologia vastaajan mielestä pääosin hyödyllistä vai haitallista

Miten vastaaja voisi itse hyödyntää multimediateknologiaa

työssään

vapaa-aikanaan

Miten vastaajan organisaatio voisi hyödyntää multimediaa:

1. tiedotus/markkinointi/mainonta

2. tilaukset/kirjeenvaihto/alihankinnat

3. tutkimus/tuotekehitys/koulutuspalvelut

4. julkisten rekisterien käyttö

5. pankkipalvelut

Muu, mikä

(Seuraavat 2 kysymystä voi ohittaa ellei vastaajalla ole mitään käsitystä asiasta)

Onko multimedialaitteistojen tekninen luotettavuus riittävä tuotantokäyttöön?

Millainen on multimedialaitteistojen laatu/hintasuhde (Hyvä/Keskitasoinen/Huono)

Muita kommentteja, palautetta?

KIITOKSET HAASTATELTAVALLE!


<< >> Ylö Otsikko Sisältö