<< >> Ylö Otsikko Sisältö

Oppimiskeskus

Tunteeko oppimiskeskuksen instituutiona (Kyllä/Ei)

Ellei tunne, lyhyt selvitys keskuksen toimenkuvasta, etäopetuksesta jne

Esim: "Kaakkoisen Keski-Suomen oppimiskeskus välittää ja koordinoi koulutuspalveluja seutukunnalle. Sen tavoitteena on aktivoida koulutettavia, tukea ja edistää yrittäjyyttä, järjestää sekä kontakti- että etäopetusta, tukea koulutusta yrityksissä sekä yritysten verkostoitumista."

"Etäopetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa opettaja ja oppilaat sekä mahdollisesti myös oppimateriaali ovat maantieteellisesti erillään toisistaan ja kommunikoivat esim. puhelimitse, videoneuvottelutekniikalla tai tietoverkkojen välityksellä."

Minkälaisia palveluita odottaa oppimiskeskukselta (omalta/organisaation kannalta)

Missä olisi valmis käyttämään oppimiskeskuksen palveluita (ei ollenkaan, omasta kodista, työpaikalta, kyläkeskuksessa, kuntakeskuksessa)

Mitkä paikat kunta-/kyläkeskuksessa sopisivat oppimiskeskuksen toimipisteiksi?

(ellei vastaaja keksi itse mitään, anna esimerkkejä: koulu, kirjasto, kunnantalo, kansalaisopisto)

Mitä aiheita käsittelevää opetusta oppimiskeskuksesta tulisi ensisijaisesti saada

Mitä kautta haluaisi saada tietoa oppimiskeskuksesta?

(esim. paikallislehti, ilmaisjakelutiedotteet, suorat yhteydenotot)

Kolme esimerkkikurssia, joita pitää itse tärkeinä organisaationsa kannalta

1.

2.

3.

Mitä oppimiskeskuksen kautta tarjoutuvia muita tietoverkkopalveluita haluaisi hyödyntää (K/E)

* tutustuminen hallinnollisiin (esim. kunnallisiin) ilmoituksiin

* sähköposti kunnan ja valtion viranomaisille

* sähköiset markkinat

* etätyö

* muuta?


<< >> Ylö Otsikko Sisältö