<< >> Ylö Otsikko Sisältö

4.4 Pohjateknologia

Tämä aihe ei sisältynyt selvityksen toimeksiantoon, joten varsinaista kartoitusta alueen nykytilanteesta ei ole tehty. Joitakin suosituksia teleliikenteen yleisen kehityksen ja selvityksen perusteella voitaneen silti tehdä.

Alue pitäisi mahdollisimman nopeasti saada kauttaaltaan digitaalikeskusten ja hyvien linjayhteyksien piiriin, ellei näin jo ole asian laita. ISDN:n käyttö vaatii digitaalikeskuksia, nopeat modeemiyhteydet taas erittäin hyvätasoisia tavallisia puhelinlinjoja. Videoneuvottelutekniikan hyödyntäminen taas vaatii vähintään V.34-tasoista (28,8 kbit/s, nopein valintalinjoilla nykyään yleisessä käytössä oleva modeemiteknologia ) modeemitiedonsiirtoa, käytännön työssä kuitenkin ISDN:n käyttöä. Toki etäopetusta voidaan antaa ilman videoneuvottelujakin, mutta kokemukset esim. puhelinetäopetuksesta ja audiografiikasta puoltavat videokuvan käyttöä milloin vain mahdollista. ISDN-päätelaitteiden ja ehkä yhteyksienkin hintaa lienee mahdollista alentaa pyrkimällä suuriin yhteishankintoihin. Myös Suomi tietoyhteiskunnaksi -ohjelmasta voi hakea tarkoitukseen varoja. Laitteiden vuokraamista oppimiskeskuksesta halukkaille etäopiskelijoille kannattaisi myös pohtia.

Kun yhteydet on saatu kuntoon, kannattanee seutukunnan näkyvyyttä ja palvelutasoa nostaa perustamalla oma WWW-palvelin, jota voitaisiin koulutuksen lisäksi hyödyntää kuntien tiedotukseen (sekä sisäiseen että ulkoiseen), seudun osaamisen ja tuotteiden markkinointiin jne. Tällaisia kuntayhtymien www-sivuja on jo olemassa jonkin verran muualla, mutta pääasiassa kuntasivut ovat suurempien kaupunkien tekemiä. Väliaikaisratkaisuna sivut voitaisiin tietenkin myös sijoittaa johonkin jyväskyläläiseen kaupalliseen palvelimeen (esim. teknologiakeskuksen tai JY:n atk-keskuksen). Myös oppimiskeskuksen avainhenkilöiden "verkottaminen" siten, että he pystyvät seuraamaan kotimaisia ja EU-verkkosivuja ja hakemaan tietoja niiden kautta on olennaisen tärkeää kehityksen mukana pysymisessä.

Laajakaistaverkkojen (lähinnä ATM) käyttöönottoon kannattaa varautua, mutta toistaiseksi teknologia on varsin kallista eikä aivan yhtä luotettavaa kuin ISDN (tosin luotettavuuskin riittää jo tuotantokäyttöön aivan kriittisimpiä sovelluksia lukuun ottamatta). Lisäksi EU-projektit edellyttävät tällä hetkellä ISDN:n käyttöä, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin. Seuraavan sukupolven langattomat, matkaviestin- tai satelliittiteknologiaan perustuvat multimediajärjestelmät ovat jo suunnitteilla ja saattavat tulla rajoitettuun käyttöön jo ensi vuosituhannen alkuvuosina. Kaakkoisen Keski-Suomen kaltaisella haja-asutusalueella ne saattavat olla järkevin ratkaisu etäopetuksen tuomiseen kaikkien ulottuville, ja harkinnan arvoista onkin, kannattaako väliaikana investoida voimakkaasti kaapelipohjaiseen laajakaistateknologiaan. Joka tapauksessa molempien teknologioiden luotettavuus ja tn. kehitysnäkymät on selvitettävä ja punnittava huolellisesti siinä vaiheessa, kun seuraava siirtymä perusteknologiassa tulee ajankohtaiseksi.

Ehkä tärkeintä on kuitenkin myönteisen mutta ei hurmoksellisen ilmapiirin luominen seutukunnalle: uuden teknologian mahdollisuudet on saatava tiedostetuksi ja mahdollisimman hyvin hyödynnetyiksi, mutta liialliset odotukset tuottavat vain pettymyksiä. Selvityksen mukaan oppimiskeskuksen asiakkaat ovatkin varsin realistisesti motivoituneita tässä suhteessa. Kaakkoisen Keski-Suomen ei tarvitse eikä luultavasti kannatakaan kulkea telematiikkasovellusten keihäänkärkenä "bleeding edgellä", mutta sen kannattaa varmistaa paikkansa testatun toimivan teknologian ensimmäisten hyödyntäjien joukossa.


<< >> Ylö Otsikko Sisältö