<< >> Ylö Otsikko Sisältö

4.3. IRISI, TEN-TELECOM ja muut EU-hankkeet

Länsi-Suomen allianssin ja Keski-Suomen liiton kautta oppimiskeskus on mukana IRISI-hankkeessa. Etäopetuksen osalta tätä aloitetta koordinoi TTKK:n Digitaalisen median instituutti (DMI), joka on myös vastuullinen useiden KaMu-hankkeiden koordinoinnista, mukaan lukien "etäkamu". Myös TITU on mukana IRISI:ssä. Tiettävästi hankkeella on hyviä mahdollisuuksia saada rahoitusta artikla 10:stä. Mikäli näin käy, on oppimiskeskuksella mainio tilaisuus päästä mukaan eurooppalaisiin verkostoihin, joihin sitten voidaan hakea rahoitusta myös muista EU-ohjelmista. Jo olemassaolevaa Hankasalmen koulukokeilua kannattaa hyödyntää samaan tarkoitukseen. EU-hankkeissa usein on nimittäin vaivalloisinta saada sopiva konsortio kokoon, ja valmiita yhteyksiä on pyrittävä hyödyntämään maksimaalisesti.

TEN-TELECOM-ohjelman vuoden 1996 haussa, joka sulkeutuu 24.6, on eräänä alueena eurooppalaisen avoimen korkeakoulun luominen. Ohjelmasta on tiettävästi tulossa uusi haku vuoden 1997 alkupuolella, joskaan sen tarkat sisällöt eivät ole tällä hetkellä tiedossa. Toisin kuin kehitysprojektit, TEN-TELECOM keskittyy lähes valmiin teknologian kenttäkokeisiin ja pyrkii nopeaan euroopanlaajuiseen hyödynnettävyyteen. Mukaan tällaiseen pilottiin pääseminen edellyttänee jonkin suuren teleoperaattorin saamista kiinnostumiseen aiheesta, joten yhteyksien luominen esim. Teleen tai Kesteliin olisi tässä tarkoituksessa olennaista. Koska ohjelma edellyttää sekä yksityistä että julkista osallistumista projekteihin, oppimiskeskus voisi olla jopa tavoiteltu kumppani tällaiseen projektiin.

Telematiikkaohjelman tällä tietoa viimeinen haku on avautumassa syksyllä 1996. Hankkiutuminen mukaan johonkin konsortioon, luontevimmin jonkin KaMu-projektin suorittavan osapuolen kautta, saattaa olla harkinnan arvoista, mikäli sopiva aihe löytyy.

Multimediaopetusohjelmien task forcen työtä tultaneen jatkamaan ainakin jossakin muodossa, mutta EU:n sisäiset erimielisyydet task forceista häiritsevät valmistelua. Joka tapauksessa tämä on otettu parhaiten vastaan kaikista task forceista. Mahdollisen tarjouspyyntökierroksen avautumisesta ei ole kuitenkaan varmaa tietoa.

EU:n viidennen puiteohjelman valmistelu on jo käynnissä ja ensi kertaa suomalaisilla on mahdollisuus virallisesti vaikuttaa ohjelman tavoitteisiin ja sisältöön. Yhteydenotot kannattanee tehdä laajemmassa konsortiossa, johon sisältyy muita etäopetuksesta kiinnostuneita alueita (erityisesti ns. kuutostukialueita) ja tutkimuslaitoksia, suomalaiset valmistelun vastuuhenkilöt löytyvät TEKESin kautta.


<< >> Ylö Otsikko Sisältö