<< >> Ylö Otsikko Sisältö

4.2. KaMu ja muut kansalliset hankkeet

Oppimiskeskus osallistuu seurantaryhmän jäsenenä ja pilottikohteena Kansallisen Multimediaohjelman projektiin "Etäopetus multimediaverkoissa" (etäkamu). Suunnitteilla on ainakin kielikoulutuksen ja oppimaan oppimisen pilotointi oppimiskeskuksessa. Jatkossa oppimiskeskuksella on erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää jäsenyyttään projektissa etsiytymällä aktiiviseen yhteistyöhön projektin muiden osapuolten kanssa näiden muissa etäopetushankkeissa.

Oppimiskeskuksen kannattaa kuitenkin pitää yhteyksiä auki myös muihin suuntiin ja seurata yliopistojen täydennyskoulutuskeskusten, AKK:jen ja AMK:jen kokeiluja, jotka ovat monessa suhteessa rinnakkaisia etäkamulle. Erityisesti Pohjois-Suomessa tehdyt kokeilut voivat tarjota hyvin soveltuvaa materiaalia myös oppimiskeskuksen käyttöön: ongelmathan ovat Pohjois-Suomen haja-asutusalueella varsin samanlaisia kuin seutukunnalla.


<< >> Ylö Otsikko Sisältö