<< >> Ylö Otsikko Sisältö

4.1. Kysynnän ja tarjonnan vastaavuus

Kuten todettiin, seudulla on ennen kaikkea kiinnostusta kotoa käsin tapahtuvaan etäopiskeluun sekä ATK-, kieli- ja yrittäjyyskoulutukseen. Avoimeen korkeakouluopetukseen ja yleensä pitkäkestoiseen, tutkintoon tähtäävään opiskeluun ei ole paljoakaan kiinnostusta. Suuri osa toimittajien kurssitarjonnasta on kuitenkin suunniteltu ryhmäopetukseen ja suhteellisen pitkiin kursseihin. Lisäksi aito verkko- ja multimediaopetus on vielä yleisimmin "tulossa" tai kokeiluasteella, enemmän kokemusta on esim. puhelinopetuksesta ja monimuoto-opetuksesta, joka yhdistää kontaktiopetusta ja itsenäistä etätyöskentelyä. Kaikkiin oppimiskeskuksen kannalta kiinnostaviin aiheisiin kuitenkin on löydettävissä tarjontaa, ellei vaadita aivan valmiita, kokeiltuja kursseja. Toisaalta, mikäli resursseja riittää, tilanne tarjoaa hyvät mahdollisuudet myös suunnata kursseja enemmän oppimiskeskuksen asiakkaiden tarpeiden mukaan kuin valmiita kurssipaketteja ostettaessa.

Mahdollisuutena on saada seutukunnalla perusasiat valmiiksi ennen materiaalin tarjonnan kasvua hallitsemattomaksi. Vaarana taas on, että kokeiluilla kyllästytetään asiakkaat toimimattomaan teknologiaan ja puutteelliseen materiaaliin. Alla SWOT-analyysi oppimiskeskuksen tilanteesta (taulukko6).

S (vahvuudet)

* varsin motivoitunut opiskelijakunta

* EU-aluetukialue

* motivoituneet ja osaavat vetäjät

* infrastruktuuri osin olemassa

W (heikkoudet)

* opiskelijoiden alhainen lähtötaso

* osin puutteellinen infrastruktuuri

* halutaan oppisisältöjä, joita ei vielä ole tarjolla

O (mahdollisuudet)

* pilottien kautta mahdollisuus päästä mukaan suomalaisen etäopetuksen kehittämiseen

* luodaan kontaktipinta tulevaisuuden materiaalituottajiin

T (uhkat)

* opiskelijat kyllästyvät heikosti toimivaan teknologiaan ja puutteelliseen materiaaliin

* investoidaan väärään teknologiaan

* päättäjien kiinnostus lopahtaa kesken

Taulukko 6: SWOT-analyysi oppimiskeskuksen tilanteesta etäopetuksen suhteen


<< >> Ylö Otsikko Sisältö