<< >> Ylö Otsikko Sisältö

3.4. Yhteenveto tutkimuksesta ja materiaalista

Etäopetuksen ja tietoverkkojen kenttä on toistaiseksi hajanainen, ja varsinaisesti verkkoihin suunniteltuja kursseja on vielä vähän tarjolla. Laitteistovalmiudet monilla tarjoajilla on olemassa ja pilottikursseista on saatu jonkin verran ymmärrystä tarvittavista opetusmenetelmistä. Alan tutkimus ja materiaalikehitys on tällä hetkellä voimakkaasti ekspansiivista kaikkine lieveilmiöineen. Siksi tietty varovaisuus kurssien tilaamisessa voi olla paikallaan. CD-ROM-tuotanto vaikuttaa jonkin verran kypsyneemmältä kuin verkkoihin tehtävä multimedia.

EU:ssa multimediaa ja etäopetusta sisältyy useisiin ohjelmiin, joiden koordinaatio toistaiseksi on vaillinaista. Etäopetuksesta ja multimediasta ollaan selvästi tekemässä uutta painopistealuetta rahoituksessa, mikä Task Forcen pyrkimyksistä huolimatta tuskin on omiaan edesauttamaan tilanteen selkeytymistä lähitulevaisuudessa.


<< >> Ylö Otsikko Sisältö