<< >> Ylö Otsikko Sisältö

3.3. Euroopassa

EADTU on eurooppalaisten etäopetusta järjestävien tai tutkivien yliopistojen yhteenliittymä. Toiminnan konkreettinen osa on EOUN, European Open University, jolla on kolme päätoiminta-aluetta: dokumentti- ja informaatiopalvelu, eurostudycenterit ja etäopetuksen laadunvarmistuksen ja sertifioinnin kehittäminen. Sen jäseniä Suomessa ovat Helsingin yliopiston Lahden koulutuskeskus, TKK:n koulutuskeskus Dipoli sekä Jyväskylän, Tampereen, Oulun ja Turun yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset, jotka ovat mukana myös EuroStudy center-verkostossa.

iCDL, International Center for Distance Learning, toimii Iso-Britannian Open Universityn alaisena ja ylläpitää tietokantaa etäopetuksen alalta kaikkialla maailmassa. Tietokantaan pääsee käsiksi ottamalla telnet-yhteyden koneeseen acsvax.open.ac.uk ja antamalla käyttäjätunnukseksi ICDL. Tämän jälkeen järjestelmä opastaa tietokannan käytössä.

Hollantilaisen KPN Researchin (sikäläisen telelaitoksen tytäryhtiö) koordinoima ECOLE-projekti (European Collaborative Open Learning Environment) pyrkii kehittämään PC- ja ISDN-pohjaisia etäopetuspalveluita.

INFO 2000 on EU:n juuri avattu multimedian tuottamista ja käyttöä edistävä ohjelma. Se sisältää mm. palvelukeskusten verkon (MIDAS-NET), tukea sisältötuotannolle ja pilottikursseja multimediaosaamisen lisäämiseksi.

Media 2 -ohjelma tukee multimediatuotannon ammattilaisten koulutusta ja ohjelmistojen tuotantoa ja levittämistä.

TEN-TELECOM on vuoden 1996 lopulla käynnistyvä EU:n tietoverkko-ohjelma, joka sisältää mm. osion verkotetusta eurooppalaisesta avoimesta korkeakoulusta. Kohteena on yleensä lähes tuotetasoinen teknologia ja tuloksiin pyritään parin vuoden kuluessa.

Neljännen puiteohjelman Telematics-ohjelmassa on osio (B.4), jonka tavoitteena on kehittää etäopetuksen telematiikkasovelluksia mm. multimediaa ja virtuaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen.

Multimedia in Education Task Force on työskennellyt EU:n komission alaisuudessa painopisteenään multimedian opetusohjelmistot. Pyrkimyksenä on selvittää alueen yleinen tilanne Euroopassa ja antaa Euroopan komissiolle toimintasuunnitelma tutkimuksen tehostamiseksi, eurooppalaisen multimediateknologian kilpailukyvyn parantamiseksi ja uuden teknologian maksimaaliseksi saattamiseksi loppukäyttäjien. ulottuville. Task force on haastatellut sekä multimedian tuottajia että potentiaalisia käyttäjiä, kerännyt ideoita avoimella kutsulla ja ideoinut EU:n multimediaan liittyvien ohjelmien työn koordinointia. TF:n oli tarkoitus jättää loppuraporttinsa maaliskuussa 1996, mutta se ei ole vielä ilmestynyt.

EU:n Delta-ohjelmaan osallistuu Suomessa TechNet Finland. Sen tavoitteena on parantaa eurooppalaisten opetuspalvelujen saavutettavuutta telematiikan avulla. Ohjelman alaisessa JANUS-projektissa (Joint Academic Network Using Satellites) on mukana myös HY:n Lahden koulutuskeskus.

Leonardo-ohjelma, jota Suomessa koordinoi erityinen Leonardo-keskus opetushallituksessa, pyrkii kohottamaan ammatillista koulutusta Euroopassa. Erityistä varausta multimedia- ja etäopetuksen tukemiseen ei ohjelmaan kuitenkaan sisälly.

IMPACT-ohjelma on tuottanut joukon multimediaopetusohjelmia, jotka kuitenkin ovat CD-ROM tai CD-I-pohjaisia.

EU:n SOKRATES-ohjelman laaja-alaisiin toimintoihin sisältyy myös avoimen ja etäopiskelun (ODL) kehittämisen rahoittamista. Suomessa yhteystahoina ovat opetushallitus ja kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO.

EU:ssa on pyrkimyksiä telematiikan ja etäopetuksen hakujen koordinoimiseen ja menettelyjen yhtenäistämiseen mm. järjestämällä syksyllä 1996 suuri koordinoitu haku useissa ohjelmissa (Telematics, IT, SOCRATES, Media 2, Info 2000). Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, miten koordinoiduksi lopputulos muodostuu.

EU:n rakenne- ja sosiaalirahastot sisältävät myös tukimuotoja multimediaopetusohjelmistojen hyödyntämiseen (IRISI-hanke suuntautuu juuri tähän). Multimedia Task Force suosittaa myös etäopetuspanostuksen lisäämistä rakenneohjelmissa.


<< >> Ylö Otsikko Sisältö