<< >> Ylö Otsikko Sisältö

3.1. Paikallisesti Jyväskylän seudulla

Materiaalia tähän osaan on kerätty kahdessa vaiheessa, ensin joulukuusta 1995 helmikuulle 1996 ja uudelleen tarkistuskierroksena toukokuussa 1996. Edellinen kierros tehtiin ensisijaisesti esitteiden ja www-sivujen pohjalta, jälkimmäinen puhelinkeskusteluina oppilaitosten yhteyshenkilöiden kanssa. Yhteystietoja on kerätty liitteeseen 3.

Jyväskylän palvelualojen ammattikorkeakoulussa on kokeilussa tietotekniikan ammattiopintojen välittäminen tietoverkossa ja multimedialla (yhteistyökumppaneina Helsingin liiketalouden ja hallinnon amk, Kemi-Tornion amk, Oulun seudun amk ja Pohjois-Karjalan amk), materiaali ei kuitenkaan soveltune ainakaan suoraan oppimiskeskuksen tarpeisiin. Myöhemmin suunnitteilla mm. taloushallinnollisia kursseja verkossa. Periaatteelliset valmiudet tilauskurssien tekemiseen ja multimedian sekä verkkojen hyödyntämiseen on. Ammattikorkeakoululla on meneillään KaMu-projektia muistuttavia kokeiluja.

Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on www:llä (http://www.vte.fi/opmat/kurssit.html) kurssit "Informaatiota Internetistä" ja"Tietokannat ja kirjastot". Koulu keskittyy kuitenkin lähinnä ammattioppilaitosten opettajien jatko- ja täydennyskoulutukseen eikä sen tarjonta ehkä siksi ole kovin relevanttia oppimiskeskukselle.

Aikuiskoulutuskeskuksella on laaja valikoima kursseja, ainakin tietotekniikkakurssit ovat kuitenkin verrattain pitkiä. Lyhin on tietokoneen ajokortti, 4 ov:a. Tietokoneen ajokortti, multimediakurssi, dokumentointikurssi ja CASE-välinekurssi on mahdollista suorittaa pitkälti itseopiskeluna, tarvittava kontaktiopetus voidaan myös tuoda maakuntaan. Kurssit sekä yrittäjän tietotekniikasta että tietotekniikkayrittäjyydestä ovat olemassa, mutta niitä ei varsinaisesti ole suunniteltu etäopetukseksi.

Teknologiakeskus tuottaa TITU:n kanssa kurssin yrittäjäksi ryhtyville (vastaa yrityshautomokoulutusta). Yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella on tehty projektityönä (Toolbookilla) multimediakurssi tietokoneen ajokortista (TIEKE:n kanssa), suunnitteilla on sen siirtäminen verkkoon TITU:n projektina.

Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksella on kattava kurssitarjonta avoimessa korkeakouluopetuksessa, jossa on kokeiltu myös monimuoto-opetuksen käyttöä, mm. atk-opetusta kauhajokelaisen Suupohjan ammatti-instituutin kanssa. Multimediaa on kokeiltu myös kouluopetuksessa. Lisäksi tarjolla on OPH:n standardin mukainen 5 ov:n tietoyhteiskuntakurssi. Käynnissä on myös EU:n ADAPT-ohjelman rahoittama EVENt-yritysverkkoprojekti.

Teknillisellä oppilaitoksella on valmiudet etäopetukseen ja multimedian käyttöön Teknologiapalvelut-osastolla, mm. videoneuvottelustudio, mutta toistaiseksi kursseja ei ole järjestetty tässä muodossa. Mahdollisia kohteita olisivat liikkeenjohdon jatkolinja ja multimediaopetus.


<< >> Ylö Otsikko Sisältö