<< >> Ylö Otsikko Sisältö

2.4 Yhteenveto haastatteluista

Haastattelujen tuloksena voidaan ainakin todeta, että epäiltyä vastarintaa tietoverkkoja ja multimediaa kohtaan ei juuri esiintynyt (vain neljä vastaajaa puhelinhaastattelujen 39:stä piti jompaa kumpaa enemmän haitallisena kuin hyödyllisenä). Haastattelusta kieltäytyneiden 22%:n joukossa vastustus saattaa toki olla yleisempää. Paikallisen elinkeinoelämän ja opetushenkilöstön (kontaktihaastatteluissa) asenne on hyvin myönteinen, joskin tulosten maantieteellinen edustavuus on rajoitettu. Tulokset molemmissa haastatteluissa olivat myös pitkälti samansuuntaisia yhtä yksityiskohtaa lukuun ottamatta: mielipiteet multimedialaitteistojen laatu/hintasuhteesta olivat varsin erilaiset. Kiinnostusta on erityisesti atk:ta, yrittäjä- ja liiketaloudellista koulutusta sekä kielikoulutusta kohtaan.

Mahdollisista oheispalveluista eniten kiinnostusta herättivät sähkömarkkinat, sähköposti viranomaisille ja päättäjille sekä etätyö. Näiden mahdollistamista jossakin muodossa kannattaisi pohtia seutukuntaa verkotettaessa.

Kuntien ja yritysten laitteisto- ja tietoliikenneperusta on suurelta osin riittävä, mutta kotikäyttäjien laitteistojen määrä ja laatu voi vielä rajoittaa etäopetuspalvelujen viemistä asiakkaiden luo.

Vastaajista voidaan erottaa pieni verkkoihin tai multimediaan varauksellisesti suhtautuva ryhmä ja suuri (38%) ryhmä, jolla on sekä kiinnostusta että perusedellytykset tietokoneavusteiseen etäopiskeluun. Edellinen ei muodostane vakavaa uhkaa opetuskokeiluille, jälkimmäisen suurin ongelma on, että sen keskimääräinen koulutustaso on jo ennestään hiukan korkeampi kuin seutukunnalla yleensä.


<< >> Ylö Otsikko Sisältö