<< >> Ylö Otsikko Sisältö

1. Johdannoksi

Tämä raportti on tehty Kaakonseudun (kaakkoisen Keski-Suomen) oppimiskeskuksen toimeksiannosta Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan tutkimusinstituutissa. Tavoitteena oli selvittää virtuaalisen oppimisympäristön (telemaattisen etäopetuksen) käyttömahdollisuuksia oppimiskeskuksen toiminta-alueella (Hankasalmen, Joutsan, Leivonmäen, Luhangan ja Toivakan kunnat), selvittää vastaavien kokeilujen tilannetta Suomessa ja EU:ssa, palvelutarjontaa Suomessa sekä projektoimaan jatkokehitystä. Viimeinen tavoite korvattiin myöhemmin oppimiskeskuksen saattamisella yhteyteen Kansallisen Multimedia (KaMu-) ohjelman projektin "Etäopetus multimediaverkoissa" kanssa, mikä on toteutunut.

Kaakkoisen Keski-Suomen alue on maaseutuvaltaista, harvaan asuttua ja vailla keski- tai korkean asteen oppilaitoksia. Niinpä väestön peruskoulutustaso on Suomen alhaisimpia, keskiasteen tutkinto on 30%:lla työikäisistä ja korkeakoulututkinto vain 5 %:lla. Väestön koulutustason nostaminen ja ammattitaidon parantaminen ja ylläpito mm. etäopetusta soveltaen onkin keskeistä seudun pitämiseksi elinvoimaisena.

Selvitys jakautui kolmeen toimenpidekokonaisuuteen, koulutustarpeiden kartoittamiseen, palvelutarjonnan selvittämiseen ja jatkokehitysohjelman laatimiseen. Tämän raportin rakenne vastaa selvityksen jakoa siten, että toinen luku käsittelee seudun koulutustarpeita ja valmiuksia tehdyn kyselytutkimuksen kautta, kolmas palvelutarjontaa ja rinnakkaisia projekteja ja neljäs muodostaa yhteenvedon ja katsauksen oppimiskeskuksen mahdollisuuksiin tulevaisuudessa hyödyntää tietoverkkoja ja multimediaa opetustarjonnassaan.


<< >> Ylö Otsikko Sisältö