<< >> Ylö Otsikko

6.2 Etäopetusprojekteja Euroopassa

Projekti:

Comenius (Multimedia Teleservices in Education and Training)

Yhteystiedot:

http://www.deteberkom.de/projekte/texte/comenius.html
DeTeBerkom GmbH, (Christine Seidel), Voltastr. 5, D-13355 Berlin
p: +49 30 46701 221, fax: +49 30 46701 444, email: pr@deteberkom.de
(laajempi EU:n projekti; http://www.cec.lu/en/comm/dg22/socrates/comeni.html)

Projektin yleispiirteitä:

Tarkoituksena osoittaa kuinka multimedia kommunikointi voi rikastuttaa opetusta useissa oppiaineissa. Viidessä berliiniläisessä koulussa (grundschule, oberschule) opettajat ja oppilaat voivat kommunikoida toistensa kanssa, ottaa yhteyksiä multimedia tietokantoihin tai luoda multimediadokumentteja. Nopeudet siirtoyhteydet koulujen ja keskustietokannan (central material provider) välillä on hoidettu ATM-verkon avulla (yhdessä koulussa vain ISDN-yhteys). Myös yhteydet tämän verkon ulkopuolelle ovat mahdollisia yleisen puhelinverkon kautta (POTS, ISDN), mikä tekee mahdolliseksi työskentelyn myös kotona.


Projekti:

A system for Distance Education Using Real Time Multimedia Over The Internet
(yhteydessä ESPRIT:n MICE ja MUNIN projektiin)

Yhteystiedot:

University of Oslo, Center for Information Technology Services (Geir Pedersen; Geir.Pedersen@usit.uio.no) & Department of Mathematics (reicheit@math.uio.no).

Projektin yleispiirteitä:

Projektissa kehitetään palvelua, jossa opiskelijat voivat saada tiettyjen matematiikan kurssien oppimateriaalia työasemilleen sekä yliopistoalueella että myös sen ulkopuolella. Reaaliaikaista ääntä ja kuvaa siirretään Internetin ylitse. Projekti jatkuu pilottivaiheella keväällä 1996.


Projekti:

MUNIN teleteaching system

Yhteystiedot:

University of Oslo, Center for Information Technology Services, http://munin.uio.no

Projektin yleispiirteitä:

Tarkoituksena tehdä opetuksesta ja oppimisesta samankaltaista kuin ilman teknisiä apuvälineitä tavanomaisessa opetustilanteessa. Opettajat ja oppilaat voivat olla eri paikoissa mutta kuitenkin samassa luokassa virtuaalisesti (distributed electronic classroom). "Elektronisia luokkahuoneita" yhdistää kolme linkkiä; ääni, kuva ja elektroninen liitutaulu.


Projekti:

European Collaborative Open Learning Environment (ECOLE)

Yhteystiedot:

KPN Research (R&D organisation of Royal PTT Netherlands), Bertjan Teunissen

Projektin yleispiirteitä:

Projektin tarkoituksena kehittää ja arvioida etäopetus palveluja perustuen ISDN:ään ja PC:hen. ECOLE tukee seuraavia palveluja; osoitekirja kuvien kanssa, tietokone konfferenssit, jaettu näyttö, tiedostosiirto ja sähkäposti.


Projekti:

PLATform providing Integrated services to New Users of Multimedia (PLATINUM)

Yhteystiedot:

Centre for Telematics and Information Technology, University of Twente, Al-Noor Ladhani, ladhani@ctit.utwente.nl

Projektin yleispiirteitä:

- innovative multimedia applications for tele-education

- underlying broadband communication infrastructure


Projekti:

Broadband Exchange for Trans-European USage (BETEUS)

Yhteystiedot:

Computer Engineering and Networks Laboratory, Swiss Federal Institute of Technology Zürich, ETZ-Zentrum/ETZ-Building, CH-8092 Zürich; Thomas Walter & Marcus Brunner, {walter,brunner}@tik.ee.ethz.ch
http://www.tik.ee.ethz.ch/~beteus/

Projektin yleispiirteitä:

Projektin tavoitteena on tarjota ympäristö etäopetussovellusten tukemiseksi. Projekti toteutetaan puhtaasti ATM-verkossa eurooppalaisessa ATM pilotissa, johon osallistuu useita eurooppalaisia korkeakouluja.


Projekti:

London Interactive Video in Education Network (LIVENET)

Yhteystiedot:

University College London, Dr. Gordon Jameson

Projektin yleispiirteitä:

Lontoon yliopiston ja British Telecomin yhteistyönä syntynyt projekti vuodesta 1986. Eri Lontoon lukioiden välillä oli kuituyhteyksin toteutettu tähtimäinen verkko, mikä siirsi analogista videosignaalia. Projekti kuihtui alkuperäisestä muodostaan BT luovuttua siitä kustannussyistä. Eräänlainen esiaste laajemmalle SuperJANET-projektille.


Projekti:

Using SuperJANET ATM video network for surgical teaching

Yhteystiedot:

University College London, Dr. Gordon Jameson, Prof Michael Hobsley, Piers OUHanlon, Sandra Buckton

Projektin yleispiirteitä:

SuperJANET on nopea runkoverkko datasiirtoon Isossa-Britanniassa. Se käyttää erilaisia tekniikoita. ATM tarjoaa vuorovaikutteisia ääni ja kuva yhteyksiä. Verkkoa on käytetty erilaisissa opetustilanteissa ja tullaan käyttämään jatkossakin etäopetuskokeiluissa tutkittaessa opetusolosuhteita. Eräässä kokeilussa 6:n yliopiston lääketieteen opiskelijat saavat etäopetusta SuperJANET verkon kautta.


Projekti:

IBC Network Trans-Eropean Pilot Interoperability Demonstrator (INTREPID)

Yhteystiedot:

T.J. Anderson & J.G. Wallace, Faculty of Informatics, University of Ulster, Newtownabbey, BT37 0QB, Northern Ireland

Projektin yleispiirteitä:

Projektin tarkoituksena on yhdistää manner-Euroopan ATM-verkko, SuperJANET-verkko ja Telecom Eireann ATM-verkko. Työkalujen tehokkuutta etäopetuksen helpottamiseksi arvioidaan opetusmateriaalin multimedia tietokantoja siirtämällä verkoissa ja niiden tuotannolla. {WEST (Web Educational Support Tools) ja EAST -projektit ovat kytkeytyneet INTREPID-projektiin}


Projekti:

European Schools Project (ESP)

Yhteystiedot:

http://www.educ.uva.nl/ESP/

University of Amsterdam, European Schools Project, Grote Bickersstraat 72, 1013 KS Amsterdam, The Netherlands.
p: +31 20 525 1248, fax: +31 20 624 2805, email: risc@esp.educ.uva.nl
Henk Sligte, Pauline Meijer

Projektin yleispiirteitä:

Tavoitteena rakentaa tukijärjestelmä kouluille (peruskoulu), mikä tekee mahdolliseksi tutustua Internettiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin parantaa oppimis- ja opetusprosesseja. Projekti toteutetaan yhteistyönä useiden eri Euroopan maiden (25) eri koulujen (400) ja tutkimusyksiköiden kanssa.


Projekti:

DELTA (EU-projekti)

Yhteystiedot:

TechNet Finland:n kautta: http://www.dipoli.hut.fi/org/TechNet/finnish/tnsf.html
tai http://www2.echo.lu/programmes/en/DELTA_2.html suoraan eurooppalaiseen organisaatioon

Projektin yleispiirteitä:

To improve the performance of and access to learning services in Europe based on the optimum use of telematic systems in terms of flexibility, interactivity, remote access and user support, and to improve the market competitiveness of the training industry in terms of more effective services and learning materials, better economies of scale, and an evolutionary market strategy.

Mukana ovat ainakin Ranskan Telecom, englantilainen yliopisto ja saksalainen ohjelmistotalo Condat.


Projekti:

LEONARDO da VINCI (EU:n koulutusohjelma 95-99)

Yhteystiedot:

Suomen Leonardo-keskus, Opetushallitus, Hakaniemenkatu 2, 00530 Helsinki, fax: 90-7747 7213
Mikko Nupponen, puh: 90-7747 7217, sähköposti: Mikko.Nupponen@oph.fi

Projektin yleispiirteitä:

Leonardo on EU:n koulutusohjelma, joka pyrkii kohottamaan ammatillisen koulutuksen tasoa Euroopassa. Ohjelman kautta tuetaan projekteja, joissa kehitetään eurooppalaisessa yhteistyössä ammatillista peruskoulutusta ja työelämän aikuiskoulutusta. Korkeakoulujen ja yritysten välinen yhteistyö sisältyy myös ohjelmaan.


Projekti:

SOCRATES (EU:n koulutusohjelma)

Yhteystiedot:

Opetushallitus, Hakaniemenkatu 2, 00530 Helsinki
puh: 90-774775, fax: 90-77477865
http://www.edu.fi/oph/ch2/kv/sokrates/
tai
http://www.cec.lu/en/comm/dg22/socrates.html
SOCRATES and YOUTH Technical Assistance Office
rue Montoyer 70, B-1040 BRUSSELS
Tel.+32-2-233 0111, Fax +32-2-233 0150.

Projektin yleispiirteitä:

SOKRATES-ohjelman tavoitteena on edistää

- eurooppalaisen ulottuvuuden kehittämistä kaikilla koulutusasteilla,

- Euroopan unionin ja ETA-maiden kielten, erityisesti vähiten opetettujen kielten taidon parantamista,

- jäsenvaltioiden oppilaitosten keskinäistä yhteistyötä kaikilla tasoilla,

- opetushenkilöstön liikkuvuutta,

- opiskelijoiden liikkuvuutta,

- korkeakoulututkintojen, opintojaksojen ja muun kelpoisuuden vastavuoroista tunnustamista,

- avoimen opiskelun ja etäopiskelun kehittämistä sekä

- tiedon ja kokemusten vaihtoa.

Ohjelma koostuu kolmesta osiosta: korkea-asteen koulutuksen yhteistyö ERASMUS, koulujen välinen yhteistyö COMENIUS sekä laaja-alaiset toiminnot, jotka sisältävät mm. kieliohjelma LINGUAN, avoimen opiskelun ja etäopiskelun kehittämisen sekä tiedonvaihdon eurooppalaisissa verkostoissa.

Ohjelma on viisivuotinen ja jatkuu vuoden 1999 loppuun saakka. Budjetti ohjelmakaudelle 1995 - 1999 on 850 miljoonaa ecua (1 ecu on 5,85 markkaa, huhtikuu 1996). Kokonaisbudjetista varataan ERASMUS-osiota varten vähintään 55 %, COMENIUS-osiota varten 10 % ja täydentäviin toimintoihin vähintään 10 %. Suomen arvioitu osuus budjetista on noin 11,65 miljoonaa ecua eli noin 65 miljoonaa markkaa.

SOKRATES-ohjelmaan voivat osallistua kaikki 15 EU:n jäsenmaata sekä ETA-maat Islanti, Liechtenstein ja Norja.

SOKRATES-ohjelma toimii tiiviissä yhteistyössä LEONARDO DA VINCI-, YOUTH FOR EUROPE III- ja 4. Puiteohjelman kanssa.

Opetushallitus ja Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO ovat Suomessa SOKRATES-ohjelman toimeenpanosta vastaavia kansallisia toimistoja. Ne tiedottavat ohjelmasta ja järjestävät haut.


Projekti:

Open and distance learning (ODL)

Yhteystiedot:

http://www.cec.lu/en/comm/dg22/socrates/open.html

Projektin yleispiirteitä:

Open and distance learning (ODL) involves the use of new methods - technical and/or non-technical - to improve the flexibility of learning in terms of space, time, choice of content or teaching resources and/or to improve access to educational systems from a distance.

The development of ODL is a key factor enabling citizens of the European Union to take advantage of an open area for educational cooperation in Europe. Accordingly, it is one of the six areas for Community action identified by the Maastricht Treaty as being of particular importance for developing the quality of education in Europe. This is also reflected in the results of the "G7"; conference on the Information Society held in Brussels in early 1995: transcultural education and training have been selected as one of the 11 projects around which international cooperation is expected to crystallise in the coming years.

The measures relating to ODL within SOCRATES complement those envisaged by other Community programmes, notably the specific programme on Telematics within the Fourth Research and Development Framework Programme and the LEONARDO programme in the field of vocational training.


<< >> Ylö Otsikko