<< >> Ylö Otsikko

5.1 Kirjallisuus

[1] Pertti Hämäläinen: Videoneuvottelujärjestelmät - nykyajan näköpuhelimet. Tietokone. Toukokuu 1996. s. 99-106.

[2] Sami Köykkä: World Wide Web - julkaisijan opas. Suomen ATK-kustannus. 1995.

[3] Frank J. Defler: Your own private internet. Intranet products change the way you work. PC-Magazine. Vol. 15 / 1996.

[4] Furht Borko 1994. Multimedia Systems: An Overview. IEEE Multimedia. Spring 1994.

[5] Tsokkinen Mikko, 1994. Multimedia ATM-verkossa. Diplomityö. Tampereen teknillinen korkeakoulu.

[6] Ahonen Paavo. ISDN-etätyöläisen vaihtoehto modeemiyhteydelle. Internetlehti. 2/96.

[7] Hämeen-Anttila, Hölttä Pertti, Niinioja Seppo. Tietoliikennejärjestelmät. Painatuskeskus. 1993.

[8] Peltoniemi Jari, 1995. Residential Broadband Access. Master of Science thesis. Tampere University of Technology.

[9] Jaakohuhta Hannu, Lahtinen Tapani. Tietoliikenne ja Verkot. Gummerus Kirjapaino Oy. 1996.

[10] Hedemalm Gunvald. Tietoliikenne käytännössä. Pagina Oy. 1995

[11] Helkama-Kaapeli. Valokaapelit tiedonsiirrossa. Tammer-paino OY. 1995

[12] Optoelectronic technology roadmap - Conclusions & Recommendations. OIDA (Optoelectronics industry development association, USA), 1994.

[13] Developments in optoelectronic technology in approaching the 21st century. OITDA (Optoelectronic industry and technology development association, Japan) Activity Report, Vol. 8, 1995, pp. 10 - 19.

[14] Kiernan, V., Pentagon sets ambitious electro-optics plans. Laser Focus World, December 1994, p. 45.

[15] Opetushallitus, 1996. Verkottamisohjelman hakuohje.

[16] Opetusministeriö - Kulttuuriosasto 1996. Yleisten kirjastojen tietotekniikan ja telemaattisten palvelujen käyttö 1995.


<< >> Ylö Otsikko