<< >> Ylö Otsikko

4.5 Yhteydet kansalais- ja työväenopistoihin

Informaatio kansalais- ja työväenopistojen tietoliikenneyhteyksistä on ollut verrattain vähäistä. Seuraavat tiedot perustuvat Kansalais- ja työväenopistojen liiton (KTOL) ja Digitaalisen median instituutin tekemään kyselyyn kesällä -96. KTOL:n lähettämään jäsenkyselyyn vastasi 118 oppilaitosta 270:stä. Tätä vastausten määrää voidaan pitää erittäin hyvänä ottaen huomioon ajankohdan ja tiukan aikataulun. Tuloksia pitää tarkastella kriittisesti, koska todennäköisesti juuri vastaamatta jättäneillä opistoilla ei ole tietoliikenneyhteyksiä käytettävissään.

Vastauksien mukaan 48 opistoa käyttää analogista puhelinverkkoa modeemin avulla siirtotieympäristönään. Digitaalisia ISDN-linjoja käyttää 14 opistoa ja kiinteästi vuokrattuja yhteyksiä hyödyntää 31 opistoa. Näiden lisäksi yhdellä oppilaitoksella on mahdollisuus ATM-tasoiseen siirtotiehen.

Siirtonopeudet vaihtevat 14,4 kbit/s:sta aina 10 Mbit/s:iin riippuen siirtotiestä. Modeemiyhteyksillä suosituin nopeus 28,8 kbit/s. Digitaalisella ISDN:llä saavutetaan 64-128 kbit/s siirtonopeuksia. Kiinteillä yhteyksillä nopeudet vaihtelevat huomattavasti enemmän opistosta riippuen, mutta keskimääräinen siirtonopeutena voidaan pitää 256 kbit/s. Joillain oppilaitoksilla on muutamien Mbit/s yhteydet.

Oppilaitosten tietokoneista 1-100 on liitetty ulkoisiin yhteyksiin. Kuitenkin yleisin määrä on 1 tai 2. Lähiverkkoa pystyvät hyödyntämään 63 opistoa.

Usein yhteydet on toteutettu osana kunnan tai kaupungin omaa verkkoa. Oppilaitokset saattavat muodostaa myös itsenäisiä verkkoja jolloin niiden yhteistyö on hyvin tiivistä. Eräät pienemmät opistot voivat käyttää paikkakunnan muiden oppilaitosten kuten yläasteen, lukion, kauppaoppilaitosten tai ammattioppilaitosten laitteita ja tietoliikenneyhteyksiä.

Myös yhteistyö eri kansalaisopistojen välillä tehostaa niukkojen resurssien hyödyntämistä. Esimerkiksi useita opistoja Mikkelin läänissä ovat mukana etäopetuksen EU-projektissa (DINE-PM-projekti).


<< >> Ylö Otsikko