<< >> Ylö Otsikko

4.4 Yhteydet kirjastoihin

Uusinta tietoa kirjastojen tietotekniikan käytöstä ei ole saatavissa mistään tällä hetkellä. Seuraavassa olevat tiedot perustuvat opetusministeriön ja lääninhallitusten kesällä 1995 tekemään kyselyyn. Tällä hetkellä on käynnissä uusia selvityksiä, joiden tuloksia odotetaan käyttöön alkusyksyllä 1996.

Vuonna 1995 oli Internet-yhteyksiä 68 kunnassa ja niiden lisäksi 102 kuntaa ilmoitti saavansa yhteydet käyttöön vuoden loppuun mennessä. Vuoden lopussa yhteyksiä lienee ollut 170 kunnassa (39 % kaikista kunnista, Hämeen läänissä 58 %). Asiakaskäytössä Internet oli 29 kunnan kirjastoissa, määrän odotettiin nousevan 74:ään vuoden loppuun mennessä.

CD-Rom -tietolevyjä voitiin käyttää 107 virkailijapisteessä ja 194 asiakaspisteessä.

Atk-pohjainen kirjastojärjestelmä oli 361 kunnassa (82 %) vuonna 1995. Kuntien yhteisiä atk-järjestelmiä oli 139 kunnassa. Selailuyhteys oman kunnan kirjaston kanssa oli 142 oppilaitoksesta ja 64:ään oli tulossa selailuyhteys vuoden 1995 aikana.

Julkiset tietokannat olivat 272 kunnankirjaston käytössä (17 tulossa).

Tietoliikenteen teknisistä yksityiskohdista ei tietoa ole käytettävissä. Edellä mainitut luvut ovat vain viitteellisiä ja alkusyksystä 1996 valmistuu uusi selvitys. [10]


<< >> Ylö Otsikko