<< >> Ylö Otsikko

4.2 Yhteydet ammatillisiin oppilaitoksiin

Ammatillisten oppilaitosten verkkotilanteesta on vaikea antaa täsmällistä kuvaa, koska kenttä on maassamme laaja ja heterogeeninen. Osa oppilaitoksista on kunnallisia, osa kuntainliittojen tai muiden julkisyhteisöjen ylläpitämiä, osa jopa yksityisiä.

Opetushallituksen palvelin [r] listaa kuitenkin huomattavan määrän oppilaitoksia: 53 ammattioppilaitosta, 18 ammattikorkeakoulua, 2 ammatillista opettajakorkeakoulua ja 14 ammatillista aikuiskoulutuskeskusta (noin 1/3 kaikista), joilla on omia WWW-sivuja. Kaikki näistä eivät tietenkään pidä itse sivujaan yllä tai ole muutenkaan valmiita "verkottumaan", mutta sekä kiinnostuksen että osaamisen voidaan olettaa kasvavan nopeasti lähivuosina. Ainakin Jyväskylän ammatillisella opettajakorkeakoululla on jo kurssitarjontaa internetissä. Osa ammattikorkeakouluista on mukana FUNETissa tai hankkimassa yhteyksiä siihen, jonka avulla saavutetaan laajakaistaiset tiedonsiirtoyhteydet. Osa saattaa hyödyntää alueellista verkkoa, joka on lähiseudun yliopiston kautta kiinni FUNETin ATM-runkoverkossa (nopeus 10 Mbit/s - 34 Mbit/s) tai kaupallisen (Lanlink, Datanet, usein 256 kbit/s) palveluntarjoajan verkossa ISDN:n tai kiinteiden modeemilinjojen kautta. Nopeudet vaihtelevat tällöin välillä 19,2 kbit/s - 10 Mbit/s.

Useiden oppilaitosten kotisivuihin tutustumisen perusteella, ammatillisten oppilaitosten verkkoyhteydet ja osaamistaso vaihtelevat suuresti. Verkottamisaste on korkein teknillisten ja kaupallisen alan oppilaitosten kohdalla, joilla on pisimmät perinteet atk:n ja tietoliikenteen opetuksesta. Alueellinen jakauma on myös melko epätasainen, keskittyen lähinnä korkeakoulupaikkakunnille ja niiden lähialueille sekä Länsi-Suomeen. Ammatillisilla oppilaitoksilla on myös omia etäopetuskokeiluja, mm. viiden ammattikorkeakoulun kokeilu tietotekniikan kurssien jakamisesta.


<< >> Ylö Otsikko