<< >> Ylö Otsikko

2 Etäopetusprojekteja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan valtava kehitys viime vuosina on tuonut uusia mahdollisuuksia kehittää opetusympäristöjä. Sen vuoksi paljon erilaisia etäopetukseen liittyviä koulutusohjelmia ja projekteja on käynnissä useassa eri maassa. Projekteihin osallistuvat organisaatiot vaihtelevat erilaisista tutkimusyksiköistä yliopistoihin. Myös opetuksen kohderyhmät ja aiheet vaihtelevat huomattavasti projektiin osallistuvien kiinnostuksen mukaan. Etäopetusprojekteissa tarkastellaan aihetta keskittyen esimerkiksi tekniseeen toteutukseen, opetusjärjestelmien arviointiin, tiedonhaun ongelmiin tai pedagogiikkaan. Useissa projekteissa etäpetuksen mahdollisuuksia tutkitaan eri näkökulmista samanaikaisesti.

Vaikuttaa siltä, että kiinnostus etäopetukseen kasvaa jatkuvasti ympäri maailmaa. Liitteeseen 1 on koottu muutamien etäopetusprojektien yhteystietoja ja yleispiirteitä. Ne ovat enemmän tekniikan ja opetusympäristön kuin pedagogiikan tutkimukseen keskittyviä projekteja. Myös muutama eurooppalainen koulutusohjelma on mainittu liitteessä. Osa näistä projekteista on jo päättynyt, mutta useimmat ovat edelleen jotenkin käynnissä tai vasta käynnistymässä. Projektit on jaettu ryhmiin maantieteellisen sijaintinsa mukaisesti; Suomesssa, Euroopassa ja muualla maailmassa.


<< >> Ylö Otsikko